DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 8370 (1/6)
Borčin, Robert - Oravcová, Eleonóra : Dolné Vestenice. Martin, PC edit 1994. 117 s.
Dolné Vestenice;

MFN 10018 (2/6)
Slovenské národné povstanie. Odboj a SNP v obciach Dolné Vestenice, Horné Vestenice, Hradište, Nitrianske Sučany, Nitrica, Skačany, Uhrovec. 1939-1945. Prievidza - Topoľčany, OV SZPB 1994. 202 s., fot. príl.
    [Obsah]: TAKÁČ, Ladislav: Slovo na cestu, s. 5-9; FREMAL, Karol: Slovenská spoločnosť, región, odboj a SNP, s. 10-43; MASÁR, Rudolf [zozbieral a upravil]: Spomienky, kroniky, zoznamy účastníkov odboja, fotografie a dokumenty, s. 44-199.
Dolné Vestenice; Horné Vestenice; Hradište; Nitrianske Sučany [okres Prievidza]; okres: Prievidza; Nitrica; Skačany [okres Topoľčany]; Uhrovec [okres Bánovce nad Bebravou]; okres: Bánovce nad Bebravou;

MFN 12918 (3/6)
Čas vzdoru. Spomienky na Slovenské národné povstanie pod Jankovým vŕškom. [Zost.]: Takáč, Ladislav - Masár, Rudolf. Dolné Vestenice ZO SSPB - Prievidza OV SZPB - Topoľčany OV SZPB 1996. 272 s., fot. príl.
SNP; Jankov vŕšok;

MFN 21788 (4/6)
Kirschbaum, Jozef M. : Česko-slovenská republika - to bola len vývojová fáza. In: Rozhovory z diaľky. [Viedol]: Repka, Vladimír. Martin, MS 2000, s. 70-91. [Dolné Vestenice -]
Československo; politika; Kirschbaum Jozef Marian [1913-2001];

MFN 29535 (5/6)
Vnuk, Jozef : Historik a publicista Jozef M. Kirschbaum. (K nedožitej deväťdesiatke.) Historický zborník 13, 2003, č. 1-2, s. 273-277, fot. [Dolné Vestenice -]
historici exiloví; Kirschbaum Jozef Marian [1913-2001];

MFN 41474 (6/6)
Ďurčo, Marek : Cirkevná správa farností v rámci dekanátov Veľké Topoľčany a Vestenice od roku 1763 do konca 18. storočia. Konštantínove listy 3, 2010, s. 99-116. Rés. angl. s. 116 The church' administration of parishes in Veľké Topoľčany' district and Vestenice' district from 1763 until to the end of 18th century.
cirkev; 1763; 18. storočie; Topoľčany; Vestenice;

Zdrojový dokument (Konštantínove listy)

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: