DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 2631 (1/8)
Hrnko, Anton : Zatemnené dejiny. Obraz medzivojnovej slovenskej spoločnosti v prácach slovenských historikov. LT 4, 1991, č. 26, s. 10.
    Polakovič Štefan, Benešovo memorandum falzifikátom? LT 5, 1992, č. 47, s. 4.
OHLASY: [pol.]: Valenta Jaroslav, Ad "Benešovo memorandum". LT 5, 1992, č. 40, s. 5, tiež


MFN 5082 (2/8)
Polakovič, Štefan : Národ nie je štát. Na margo filozofie slovenských dejín. 1-2. LT 5, 1992 č. 33-34, s. 12-13. Pol.: Valenta Jaroslav, Ad "Benešovo memorandum",LT 5, 1992, č. 40, s. 5.


MFN 6566 (3/8)
Hofbauer, Roman : Mníchovské dni. Jeden dokument... LT 6, 1993, č. 34, s. 12-13.
    OHLASY: dis.: Ferko Andrej, Bez južného Slovenska, LT 6, 1993, č. 35, s. 4; dis.: Valenta Jaroslav, Klásť histórii správne otázky, LT 6, 1993, č. 40, s. 12-13.


MFN 17978 (4/8)
Kamenec, Ivan : Tragédia politika, kňaza a človeka. (Dr. Jozef Tiso 1887-1947.) Br., Archa 1998. 148 s.
OHLASY: rec.: Zemko Milan, Nové váhy pre históriu. OS 1999, č. 2, s. 86-87; Valenta Jaroslav, Jozef Tiso očima historika. DaS 21, 1999, č. 2, s. 46-47; tiež anot.: Lipták Ľubomír, Vojenská história 3, 1999, č. 1, s. 120-121; tiež rec.: Rychlík Jan, ČČH, 97, 1999, č. 2, s. 373-375; tiež rec.: Zavacká Marína, SlŠt 1997 [vyd. 1999], č. 1, s. 75-79; tiež rec.: Harna Josef, Česko-slovenská historická ročenka 1999, s. 315-316; tiež pozn.: Chovan-Rehák Juraj, Tragickosť nechcených právd. (Kritické poznámky k istému hanopisu.) Most 44, 1999, č. 1-4, s. 150-161; tiež [rec.]: Mrva Ivan, Historický zborník 15, 2005, č. 1, s. 170-175.
politici slovenskí; prezidenti slovenskí; Tiso Jozef [1887-1947];

Zoznam dielov

MFN 20278 (5/8)
Milan Rastislav Štefánik astronome, soldat, grande figure franco-slovaque et européenne. Actes du colloque de Paris le 16. mars 1999 conférences tenues a l ecole militaire le 15 avril 1999. [Ed.]: Ferenčuhová, Bohumila. Br. - Paríž, Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy - College interarmées de défense 1999. 113 s.
    [Z obsahu]: Bernede, Alain: Štefánik, s. 4; Ferenčuhová, Bohumila: Éditorial, s. 5; Kňažko, Milan: Discours d'introduction au colloque scientifique sur Milan Rastislav Štefánik Paris, le 16 mars 1999, s. 6-7; Leclant, Jean: Louise Weiss, Milan Rastislav Štefánik, s. 8-12; Mares, Antoine: Milan Rastislav Štefánik, réflexions sur une trajectoire centre-européene, s. 13-20; Kováč, Dušan: Milan Rastislav Štefánik - le Slovaque et l'Européen, s. 21-23; Petruf, Pavol: La France et Milan R. Štefánik dans la presse slovaque entre 1900 et 1919, s. 24-33; Michel, Bernard: Les amitiés parisiennes de Milan Rastislav Štefánik, s. 34-40; Stanová Faivre-Dupaigre, Zuzana: L'étonnate carriere militaire et diplomatique de M. R. Štefánik (1914-1918), s. 41-51; Hronský, Marián: Milan Rastislav Štefánik et l'Armée étrangere tchécoslovaque - les Légions, s. 52-64; Ferenčuhová, Bohumila: Visions et diplomatie: Štefánik entre la guerre et la paix, s. 65-76; Lenne, Francis: La derniere éclipse de Milan Rastislav Štefánik, s. 77-95; Ferenčuhová, Bohumila: Les lettres de Louise Weiss a M.R.Štefánik, s. 96-109; Une lettre illustrant des contacts de M. R. Štefánik avec la franc-maconnerie italienne, s. 110.
OHLASY: Rec.: -M. Ne.-, HaV 2000, č. 2, s. 465-466; tiež [anot.]: -Ja.Va.-, [ Valenta Jaroslav,] ČČH 99, 2001, č. 2, s. 382-383.
politici slovenskí; Štefánik Milan Rastislav [1880-1919]; Weissová Louisa [1893-1983];

MFN 21330 (6/8)
Evropa mezi Německem a Ruskem. Sborník prací k sedmdesátinám Jaroslava Valenty. [Ed.] Šesták, Miroslav - Voráček, Emil. Praha, Historický ústav AV ČR 2000. 640 s.
OHLASY: [Rec.]: Michela Martin, SlŠt 2004 [vyd. 2006], č. 1, s. 80-83.
Zborníky české; Zborníky jednorázové; Vzťahy rusko-nemecké; Vzťahy nemecko-ruské; Európa; Valenta Jaroslav [1930-2004];

MFN 22899 (7/8)
Tomáš Garrigue Masaryk a Slovensko. Tomáš Garrigue Masaryk 150 rokov od narodenia. Pamätné vydanie k výročiu. [Výber, zost., úvodnú štúdiu nap.]: Kováč, Dušan. Br., Nestor 2000. 76 s. [Bibliofília.]
OHLASY: [anot.]: -Ja.Va.-, [ Valenta Jaroslav,] ČČH 99, 2001, č. 2, s. 381-382.
politici; Československo; Masaryk Tomáš Garrigue [1850-1937];

MFN 32608 (8/8)
Kastory, Andrzej : Zmarl profesor Jaroslav Valenta (1930-2004). SHist 48, 2005, č. 2, s. 263-264.
historici českí; Valenta Jaroslav [1930-2004];

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: