DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 10018 (1/10)
Slovenské národné povstanie. Odboj a SNP v obciach Dolné Vestenice, Horné Vestenice, Hradište, Nitrianske Sučany, Nitrica, Skačany, Uhrovec. 1939-1945. Prievidza - Topoľčany, OV SZPB 1994. 202 s., fot. príl.
    [Obsah]: TAKÁČ, Ladislav: Slovo na cestu, s. 5-9; FREMAL, Karol: Slovenská spoločnosť, región, odboj a SNP, s. 10-43; MASÁR, Rudolf [zozbieral a upravil]: Spomienky, kroniky, zoznamy účastníkov odboja, fotografie a dokumenty, s. 44-199.
Dolné Vestenice; Horné Vestenice; Hradište; Nitrianske Sučany [okres Prievidza]; okres: Prievidza; Nitrica; Skačany [okres Topoľčany]; Uhrovec [okres Bánovce nad Bebravou]; okres: Bánovce nad Bebravou;

MFN 14334 (2/10)
Sabov, Peter : Analýza súčasného stavu historických knižníc z Uhrovca a Oponíc. In: Historické knižné fondy na Slovensku, zv. 2. Martin, Matica slovenská 1996, s. 52-62.
knižnice; Uhrovec [okres Bánovce nad Bebravou]; Oponice [okres Topoľčany]; okres: Bánovce nad Bebravou; okres: Topoľčany;

MFN 23988 (3/10)
Kmeť, Norbert : Zápas farára Novomestského o udržanie zborového domu v Uhrovci. Soudobé dějiny 8, 2001, č. 2-3, s. 444-457.
farári; Uhrovec [okres Bánovce nad Bebravou]; okres: Bánovce nad bebravou;

MFN 27488 (4/10)
Barnovský, Michal : Dubček Alexander, komunistický a ľavicový politik, 27. 11. 1921 Uhrovec, okr. Topoľčany - 7. 11. 1992, Praha. In: Aktéri jednej éry na Slovensku 1948:1989. [Nap.]: Pešek, Jan a kol. Prešov, Vyd. Michala Vaška 2003, s. 78-88, fot. [Uhrovec, okr. Topoľčany - Praha]
ľavicoví politici; politici ľavicoví; komunistickí politici; politici komunistickí; Československo; Dubček Alexander [1921-1992];

MFN 28481 (5/10)
Londáková, Elena : Litvajová Elena, komunistická funkcionárka, 8. 6. 1924, Uhrovec, okr. Bánovce nad Bebravou - 17. 2. 1999 Nové Zámky. In: Aktéri jednej éry na Slovensku 1948:1989. [Nap.]: Pešek, Jan a kol. Prešov, Vyd. Michala Vaška 2003, s. 210-211, fot. [Uhrovec, okr. Bánovce nad Bebravou - Nové Zámky]
komunistickí politici; politici komunistickí; politici slovenskí; Československo; Litvajová Elena [1924-1999];

MFN 31196 (6/10)
Pekník, Miroslav - Laluha, Ivan : Medzinárodné sympózium k Pamätným dňom A. Dubčeka v Uhrovci. Správy SAV 40, 2004, č. 12, s. 13.
sympóziá; Politici; Československo; Uhrovec [okres Bánovce nad Bebravou]; okres: Bánovce nad Bebravou; Dubček Alexander [1921-1992];

MFN 31318 (7/10)
Revolučné a protitotalitné hnutia v Európe po druhej svetovej vojne. Medzinárodná konferencia k nedožitým osemdesiatym narodeninám Alexandra Dubčeka. November 2001. [Red. rada]: Laluha, Ivan - Pekník, Miroslav - Zala, Boris. Br., Spoločnosť Alexandra Dubčeka - Katedra politológie a európskych štúdií FF UKF Nitra - Ústav politických vied SAV vo vyd. SAV Veda 2004. 223 s.
OHLASY: [Rec.]: Benčík Antonín, Soudobé dějiny 12, 2005, č. 1, s. 219-220. [27.11.1921, Uhrovec - 7.11.1992, Praha. Slovenský politik.]
hnutia revolučné; revolučné hnutia; totality európske; Československo; politici slovenskí; konferencie medzinárodné; Európa; Dubček Alexander [1921-1992];

MFN 32778 (8/10)
Križanová, Eva : Vendelín Jankovič a výskumy kaštieľov v Uhrovci a vo Veľkých Uherciach. Vendelín Jankovič and the Research of Mansions in Uhrovec and in Veľké Uherce. Monumentorum tutela 16, 2005, s. 43-51, fot., obr. Rés. nem. s. 52 Vendelín Jankovič und die Erforschung der Schlösser in Uhrovec und Veľké Uherce.
Kaštiele; Pamiatkári slovenskí; Historici slovenskí; Uhrovec [okres Bánovce nad Bebravou]; Veľké Uherce [okres Partizánske]; okres: Bánovce nad Bebravou; okres: Partizánske; Jankovič Vendelín [1915-1997];

MFN 35765 (9/10)
Bednárová, Marcela : Obeta ako životný štýl. Ľudovít Velislav Štúr (28. 10. 1815 Uhrovec - 12. 1. 1856 Modra). HR 18, 2007, č. 3, s. 8-11, obr., fot.
Štúr Ľudovít [1815-1856];

Zdrojový dokument (HR)

MFN 39267 (10/10)
Uhrovec. [Zost.]: Šišmiš, Milan - Beštová, Elena - Kvasnicová, Oľga. [Aut.]: kol. [ Lukačka, Ján.] Uhrovec, Obecný úrad 2008. 256 s.
obce, Slovensko; Uhrovec [okres Bánovce nad Bebravou]; okres: Bánovce nad Bebravou;

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: