DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 19091 (1/20)
Turzovka 1598-1998. [Zost.]: Gajdičiar, Ivan - Gacík, Milan - Paštrnák, Ladislav. Turzovka, Nadácia 400 rokov Turzovky 1998. 474 s.
obce, Slovensko; Turzovka [okres Čadca];

MFN 19092 (2/20)
Turzovka 1598-1998. [Zost.]: Gajdičiar, Ivan - Gacík, Milan - Paštrnák, Ladislav. Turzovka, Nadácia 400 rokov Turzovky 1998. 474 s. Rés. nem. s. 471, angl. 472.
    [Z obsahu]: GAJDIČIAR, Ivan: Vám rodákom, s. 6; VRTEĽ, Ladislav: Erb, pečať a vlajka, s. 9-15; KOČIŠ, Jozef: Bytčianski Turzovci, s. 16-24; LACKO, Richard: Najstaršie osídlenie, s. 27-60; LACKO Richard: Turzovka v rokoch 1848-1945, s. 61-122; GACÍK, Milan: Turzovka po roku 1945, s. 123-137; GACÍK, Milan: Klokočov, s. 138-145; GACÍK, Milan: Korňa, s. 146-153; GACÍK, Milan: Dlhá nad Kysucou, s. 154-159; GALVÁNEK, Juraj - URBANOVÁ, Viktória - VELIČKA, Jaroslav: Prírodné pomery, s. 161-175; PAŠTRNÁK, Ladislav: Poľnohospodárstvo, s. 176-187; HUDECOVÁ, Antónia: Zdravotníctvo, s. 188-195; KLIKA, Alexander: Spomienky lekára, s. 196-200; GACÍK, Milan: Školstvo, s. 201-219; HAJNOŠ, Rastislav - PAŠTRNÁK, Ladislav: Šport, s. 220-228; GAJDIČIAR, Ivan: Spolky, s. 229-242; GAJDIČIAR, Ivan: Kultúra, s. 243-267; MAHRÍK, Ivan: Cirkevná obec, s. 269-287; DLHOPOLČEKOVÁ, Emília: Židovská obec, s. 288-293; MANN, Arne B.: Rómovia, s. 294-306; KIRIPOLSKÁ, Anna - KIRIPOLSKÝ, Milan: Tradičná ľudová kultúra, s. 309-374; KILIÁNOVÁ, Gabriela: Ľudové prozaické tradície, s. 375-389; MAČÁK, Ivan: Ľudová hudba, s. 391-415; JANTEKOVÁ, Helena - KOPECKÝ, Ladislav: Turzovský čardáš, s. 416; KOČIŠ, Jozef: Tomáš Uhorčík, s. 419-429; FERKO, Vladimír: Vysťahovalectvo a drotárstvo, s. 430-438; DLHOPOLČEKOVÁ, Emília: Významné osobnosti, s. 439-460.
obce, Slovensko; Turzovka [okres Čadca]; okres: Čadca; Klokočov; Korňa; Dlhá nad Kysucou; Turzo [rod]; Thurzo [rod];

MFN 20777 (3/20)
Turzovka. 40 rokov minulosti. [Zost.]: Šubjaková, Elena. Turzovka, Združenie Živá voda Turzovky 1999. 195 s.
obce, Slovensko; Turzovka [okres Čadca]; okres: Čadca;

MFN 23724 (4/20)
Herčko, Ivan : Z dejín prieskumných prác a ťažby ropy v Turzovke, Papradne, Staškove a na Orave. In: Z dejín ťažby ropy a zemného plynu na Slovensku. Gbely - Banská Štiavnica, Nafta a. s. - Slovenské banské múzeum 2001, s. 60-65.
ropa; Turzovka [okres Čadca]; Papradno [okres Považská Bystrica]; Staškov [okres Čadca]; okres: Čadca; okres: Považská Bystrica; Orava;

MFN 24096 (5/20)
Krchnáková, Lucia : Uhorské ťažiarstvo na naftu v Turzovke na začiatku 20. storočia. In: Z dejín ťažby ropy a zemného plynu na Slovensku. Gbely - Banská Štiavnica, Nafta a. s. - Slovenské banské múzeum 2001, s. 23-26.
ťažiarstvo; nafta; Turzovka [okres Čadca]; okres: Čadca;

MFN 28706 (6/20)
Mikolaj, Dušan : Rudolf Jašík. Epický lyrik. In: Do pamäti národa. [Nap.]: Michálek, Slavomír - Krajčovičová, Natália a kol. Br., Veda vydavateľstvo SAV 2003, s. 259-262, fot. [Turzovka - Bratislava]
literáti slovenskí; spisovatelia slovenskí; Jašík Rudolf [1919-1960];

MFN 28855 (7/20)
Páni majstri. Remeslá, obchod a živnosti v Turzovke. [Zost.]: Gajdičiar, Ivan. Turzovka, Spolok priateľov Turzovky, občianske združenie 2003. 331 s. Rés. nem. s. 329-330, slov. 330, angl. 331.
remeslá obchodné; obchod; Turzovka [okres Čadca]; okres: Čadca;

MFN 29076 (8/20)
Roguľová, Jaroslava : Anton Kompánek. Katolícky kňaz v SNS. In: Do pamäti národa. [Nap.]: Michálek, Slavomír - Krajčovičová, Natália a kol. Br., Veda vydavateľstvo SAV 2003, s. 315-318, fot. [Turzovka nad Kysucou - Vysoká nad Moravou]
Slovenská národná strana; politici slovenskí; cirkev katolícka; farári katolícki; kňazi katolícki; Kompánek Anton [1891-1949];

MFN 34200 (9/20)
Farnosť Turzovka. [Zost.]: Gajdičiar, Ivan - Velička, Jaroslav. Turzovka, Spolok priateľov Turzovky 2006. 351 s.
OHLASY: [Anot.]: Bernát Libor, HČ 56, 2008, č. 4, s. 718.
farnosti; Turzovka [okres Čadca]; okres: Čadca;

MFN 35564 (10/20)
Velička, Drahomír : Valašské osídlenie a problematika prvej písomnej zmienky hornokysuckých obcí, so zvláštnym zreteľom na Turzovku. Zborník Kysuckého múzea 10, 2006, s. 49-56.
Valasi; osídlenie valašské; Kysuce [región]; Kysuce horné [región]; Turzovka [okres Čadca];


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: