DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 2 (1/61)
Saulnier du Verdier, Gilbert : Abbregé d l'histoire des Turcs. Prehľad dejín Turkov. Lyon, 1681 / 1682. [Historická tlač]
OHLASY: [Analýza]: Markusková Helena, Historiografická analýza časti knihy Abbregé de l'histoire des Turcs venujúcej sa dobytiu pevnosti Nové Zámky roku 1663 Turkami. Acta historica Neosoliensia 9, 2006, s. 387-394.
pevnosti; Turci; Osmanská ríša; Nové Zámky;

MFN 1096 (2/61)
Hološová, Alžbeta : Činnosť hodnoverného miesta v Turci do roku 1350. SlArchiv 25, 1990, č. 1, s. 56-81. Rés. franc.
Turiec;

MFN 9393 (3/61)
Lobík, Ján : Spomienky na SNP v Turci. K 50. výročiu Slovenského národného povstania. Martin, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 1994. 156 s.
Turiec;

MFN 9537 (4/61)
Mišovič, Milan : Turci v Prievoze. Genealogicko-heraldický hlas 4, 1994, č. 1, s. 28-29.
Bratislava-Prievoz; Prievoz-Bratislava;

MFN 9723 (5/61)
Paulík, Jozef : Turci na Slovensku. Múzeum 39, 1994, č. 4, s. 29-30 [Výstava - Bratislava, jún 1994]


MFN 10314 (6/61)
Urblik, Marián : Turci v boji. Vojaci pohŕdajúci smrťou. HR 5, 1994, č. 9, s. 16-18.


MFN 10613 (7/61)
Beňko, Ján : K počiatkom kresťanstva a stredovekých kostolov v Turci. [Zum Anbruch des Christentums und der mittelalterlichen Kirchen in Turiec.] SlArchiv 30, 1995, č. 2, s. 36-44.
Turiec;

MFN 11548 (8/61)
Lacko, Richard : Staré remeslá v Turci. [Ancient Artisan Craft in Turiec.] ZbSNM 89-Etnografia 36, 1995, s. 39-57, príl. tab. Rés. angl.
Turiec;

MFN 11783 (9/61)
Mintalová, Zora : Ľudová strava v Turci. ZbSNM 89-Etnografia 36, 1995, s. 81-96. Rés. angl.
Turiec;

MFN 11970 (10/61)
Pavlíková, Ľudmila : Olejkárstvo - špecifikum ľudového liečiteľstva na Turci. In: Šiesta balneologická konferencia. Turčianske Teplice, Organizačný výbor VI. balneohistorickej konferencie 1995, s. 100-103.
Turiec;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: