DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 190 (1/4)
Thurocz, Johannes de : Chronica Hungarorum. I. Textus. [Ed.]: Galántai, Elisabeth - Kristó, Július. Bp., Akadémiai Kiadó 1985. 332 s. Ed. Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum, Series Nova, Tom. VII.
    OHLASY: anot.: Marsina Richard, HČ 39, 1991, č. 6, s. 687-688; rec. Grössing Helmuth, MIÖG 101, 1993, č. 1, s. 131.
Thurocz Johannes De;

MFN 377 (2/4)
Thurocz, Johannes de : Chronica Hungarorum. II. Comentarii. 1. Ab initio usgue ad annum 1301. [Ed.]: Mályus, Elemér - Kristó, Július. Bp., Akadémiai Kiadó 1988. 603 s. Ed. Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum, Series Nova, Tom. VIII.
    OHLASY: anot.: Marsina Richard, HČ 39, 1991, č. 6, s. 687-688; rec. Grössing Helmuth, MIÖG 101, 1993, č. 1, s. 131.
Thurocz Johannes De;

MFN 378 (3/4)
Thurocz, Johannes de : Chronica Hungarorum. II. Comentarii. 2. Ab anno 1301 usque ad annum 1487. [Ed.]: Mályus, Elemér - Kristó, Július. Bp., Akadémia Kiadó 1988. 500 s. Ed. Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum, Series Nova, Tom. IX.
    OHLASY: anot.: Marsina Richard, HČ 39, 1991, č. 6, s. 687-688; rec. Grössing Helmuth, MIÖG 101, 1993, č. 1, s. 131.
Thurocz Johannes De;

MFN 3638 (4/4)
Zrubec, Laco : Osobnosti našej minulosti od najstarších čias po 16. storočie. Br., SPN 1991. 191 s.
Samo [7. stor.]; Pribina [800-861]; Koceľ [-cca 876]; Mojmír I. [-846]; Rastislav; Cyril Konštantín [826/827-869]; Konštantín Cyril [826/827-869]; Metod [815-885]; Svätopluk I. [cca 840-894]; Wiching; Gorazd; Naum [-910]; Kliment Sloviensky; Sáva Macedónsky; Konštantín Preslavský; Angelár; Vavrinec; Slavomír; Predslav; Mojmír II.; Svätopluk II. [cca 865-905]; Bystrík Nitriansky [-1046]; Maurus; Matúš Čák Trenčiansky [cca 1260-1321]; Dônč; Ján zo Šariša; Ján Literát; Ján Vavrincov; Juraj z Kostolian; Bylica Martin; Pongrác Ladislav; Turzo Ján [1437-1508]; Majster Pavol z Levoče [cca 1460/80-1537/42]; Babtista Ján; Silván Ján; Bosniak Martin; Dernschwam Ján [1494-1567]; Franta Florián; Florián Franta; Rubigal Pavol; Kyrmezer Pavol [1530/1540-1589]; Sambucus Ján [1531-1584]; Rakovský Martin; Benedikt Vavrinec; Jesenius Ján [1566-1621]; Bocatius Ján [1568-1621]; Láni Eliáš; Bosniak Tomáš; Filický Ján; Láni Eliáš; Bosniak Tomáš; Filický Ján; Florián Franta; Turzo Ján [1437-1508]; Thurzo Ján [1437-1508]; Thurocz Johannes De;

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: