DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 7072 (1/1)
Ľudovít Vladimír Rizner. 1849-1913. Jubilejný zborník zo seminára k 140. výročiu Riznerovho narodenia. Bošáca - Zemianske Podhradie, 16.-17.3.1989. [Zost.]: Kovačka, Miloš. Martin, MS v spolupráci s Obecným úradom v Zemianskom Podhradí 1993. 388 s.
    [Z obsahu]: KOVAČKA, Miloš: Rizner, s. 5-7; SAMUEL, Rudolf: Úvodné slovo, s. 11-13; RUTTKAYOVÁ, Katarína: Život a dielo Ľudovíta Vladimíra Riznera. (Jeho životná a odborná sebprojekcia.), s. 14-39; HANAKOVIČ, Štefan: Rizner a súdobé slovenské knihovníctvo, s. 43-53; BELÁK, Blažej: Riznerova metóda pasportizácie knižníc, s. 54-59; ECKER, Juraj: Knižnica Ľudovíta Vladimíra Riznera v Univerzitnej knižnici v Bratislave, s. 60-67; AGNET, Ján: K osudom Riznerovej osobnej knižnice, s. 68-74; KOVAČKA, Miloš: Ľudvít Vladimír Rizner - zakladateľ národného bibliografického systému Slovenska a Slovákov, s. 77-81; HANAKOVIČ, Štefan: K osudom a významu matičného vydania Riznerovej Bibliografie písomníctva slovenského do roku 1900, s. 82-92; FÖLDVÁRIOVÁ, Anna: Alternatívny povinný výtlačok Ľ. V. Riznera, s. 93-106; SLÍŽOVÁ, Daniela: Niekoľko poznámok k personálnemu a zemepisnému aspektu v Riznerovej Bibliografii písomníctva slovenského..., s. 107-109; PETRÁŠ, Milan: Riznerov príspevok k rozvoju slovenskej poľnohospodárskej bibliografie, s. 110-112; BREZOVÁ, Lýdia: Personálne bibliografie Ľ. V. Riznera, s. 113-122; MIDRIAKOVÁ, Elena: Ľudovít Vladimír Rizner - František Augustín Urbánek. Riznerov zástoj na rozvoji československej vzájomnosti, s. 123-131; KLIMEKOVÁ, Agáta: Spolupráca medzi zakladateľmi národných bibliografií Slovenska a Maďarska Ľ. V. Riznerom a G. Petrikom, s. 132-138; ORMIS, Ján Vladimír: Rizner v mojej tematike už od roku 1927, s. 139-149; BALLOVÁ, Jozefína: Riznerova lexikografická tvorba, s. 150-171; ŠARLUŠKA, Vojtech: Ku vzťahom Ľudovíta V. Riznera a F. Richarda Osvalda, s.175-178; KOCÁK, Michal: Rizner - Škultéty - Vlček - Podjavorinská, s. 179-199; SOKOLÍK, Viliam: O nerozlučnom priateľstve slovenských vedcov Ľudovítia Vladimíra Riznera a Andreja Kmeťa, s. 200-227; KOVÁČ, Mišo Adamov: Ľudovít V. Rizner a Andrej Halaša, s. 228-230; SEDLÁKOVÁ, Viera: Príspevok k vzájomným vzťahom Ľ. V. Riznera s A. D. Svobodom, s. 231-239; KUBÍČEK, Jaromír: Vztahy Ľudovíta V. Riznera k Moravě, s. 240-247; RUTTKAY, Fraňo: Ľudovít Vl. Rizner ako redaktor a publicista, s. 251-271; RIPKA, Ivor: Ľudovít V. Rizner ako jazykovedec a dialektológ, s. 272-279; TVRDOŇ, Emil: Ľ. V. Rizner a slovenská toponomastika, s. 280-283; VALACH, Július: Ľudovít Vladimír Rizner a súveká slovenská historiografia, s. 284- 290; PAŠKA, Juraj: Ľudovít Vladimír Rizner - vynikajúci človek a učiteľ, s. 291-309; ČERVEŇANOVÁ, Eva: Učiteľské pôsobenie Ľ. V. Riznera, s. 310-318; ROSENBAUM, Karol: Ľudovít Vladimír Rizner - obor práce, s. 321-325; KOVÁČ, Mišo Adamov: Listy zo samoty. Životopisné črty Ľ. V. Riznera. (monodráma), s. 329-340; PAŠKA, Juraj: Nad Riznerovým hrobom, s. 343; TUPÝ, Rastislav: Časť prednášky, ktorá bola povedaná v evanjelickom kostole v Zemianskom Podhradí Rastislavom Tupým, ev. a. v. farárom, 16. marca 1989. Adresovaná účastníkom sympózia o Riznerovi pri jeho 140. výročí narodenia, s. 347-350; JURÁK, Ján: Céder a limba. Obrazy zo života bibliografa a národného buditeľa Ľ. V. Riznera a jeho dcéry, s. 351-388.
OHLASY: anot.: Klička Karol, Niekoľko úvah nad jubilejným zborníkom k 140. výročiu Riznerovho narodenia, Knižnice a informácie 26, 1994, č. 5, s. 209-212.
bibliografi slovenskí; Zemianske Podhradie [okres Nové Mesto nad Váhom]; okres: Nové Mesto nad Váhom; Bratislava; Rizner Ľudovít Vladimír [1849-1913]; Osvald František Richard [1845-1926]; Škultéty Jozef [1853-1948]; Vlček Jaroslav [1860-1930]; Podjavorinská-Riznerová Ľudmila [1872-1951]; Kmeť Andrej [1841-1908]; Halaša Andrej [1852-1913]; Svoboda Anton Dobroslav; Petrik Gejza;

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: