DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 22621 (1/2)
Schvarc, Michal : Diplomat dorozumenia Gustav Stresemann. Názorový vývin nemeckého politika. HR 11, 2000, č. 2, s. 14-16.
diplomati nemeckí; Stresemann Gustav [1878-1929];

MFN 41542 (2/2)
Feriancová, Alena : List Gustava Stresemanna bývalémmu korunnému princovi - interpretačné možnosti dokumentu. In: Prameň - jeho funkcia, význam, interpretácia a limity v historickom výskume. Nitra, Univerzita Konštantína filozofa v Nitre 2010, s. 171-181. Rés. angl. s. 181 Gustav Stresemann's letter to former crown prince - interpretation opportunities.
politici nemeckí; pramene; Stresemann Gustav [1878-1929];

Zdrojový dokument (Prameň - jeho funkcia, význam, interpretácia a limity v historickom výskume.)

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: