DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 10897 (1/1)
Dvestosedemdesiatpäť rokov v Békešskej Čabe. Prednášky Sympózia o Slovákoch v Maďarsku, 1993. [Zost.]: Krupa, Ondrej. Békéšska Čaba, Slovenský výskumný ústav 1995. 213 s. Rés. maď., nem.
    [Z obsahu]: Šipický, Matej: O založení Slovenského výskumného ústavu, s. 23-26; Žiláková, Mária: Vplyv Békešskej Čaby ako kultúrneho centra na jazyk dolnozemských Slovákov, s. 34-41; Paríková, Magdaléna: Problematika výskumu slovenských presídlencov z Maďarska v obciach južného Slovenska, s. 79-84; Rozkoš, Pavel: Kolonizovanie Slovákov do Banátu, s. 105-115; Polányi, Imre: Obraz Slovákov vo vedomí vysokoškolskej mládeže v Zadunajsku, s. 116-119; Barthová-Fazekasová, Mária: Slovenská národnostná škola a jej vzťah k ľudovej kultúre a jazyku, s. 120-125; Harpáň, Michal: Osudy a perspektívy menšinovej literatúry, s. 131-136; Bartalská, Ľubica: Kultúra Slovákov na americkom kontinente, s. 137-144; Maťovčík, Augustín: Kultúrna aktivita Karola Straku v Békéšskej Čabe, s. 145-148; Balážová, Eva: Spolupráca výskumného oddelenia Ústavu pre zahraničných Slovákov MS s historickými a muzeologickými inštitúciami a pracoviskami v Maďarsku pri výskume dejín a súčasnosti Slovákov v Maďarsku, s. 149-154; Šutaj, Štefan: Maďarská menšina na Slovensku a slovenská menšina v Maďarsku v povojnovej slovenskej politike, s. 157-165; Paukovič, Vladimír: Sociologický výskum slovenského etnika v Maďarsku a maďarského etnika na Slovensku - možnosti komparácie, s. 172-180; Gyurok, János: Niekoľko myšlienok o demografických a štatistických údajoch národností žijúcich v Maďarsku a o metodike, s. 181-189.
obce, Maďarsko; Slováci, Maďarsko; vzťahy slovensko-maďarské; vzťahy maďarsko-slovenské; Slováci, Amerika; Matica slovenská; Banát [RO]; Békešská Čaba [HU]; Zadunajsko [HU]; Straka Karol [1803-1863];

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: