DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 13 (1/14)
Stodola, Emil Miloslav : Prelom. Spomienky, úvahy, štúdie. Praha, Leopold Mazáč 1933.
OHLASY: [rec.]: Kovačka Miloš, Prelom Emila Stodolu. BiografŠt 26, 1999, s. 123-129. [Liptovský Mikuláš - Bratislava]
pramene; politici slovenskí; bohemika; Stodola Emil [1862-1945];

MFN 3064 (2/14)
Muži deklarácie. [Aut.]: Kováč, Dušan a kol. Martin, Osveta 1991. 230 s.
    [Z obsahu]: KOVÁČ, Dušan: 30. október 1918 a jeho muži, s. 7-21; PODRIMAVSKÝ, Milan: Matúš Dula (1846-1926), s.22-39; KRAJČOVIČOVÁ, Natália: Emil Stodola (1826-1945), s.40-57; LIPTÁK, Ľubomír: Andrej Hlinka (1864-1938), s. 58-79; KROPILÁK, Miroslav: Vavro Šrobár (1867-1950), s. 80-107; HRONSKÝ, Marián: Ferdinand Juriga (1874-1950), s. 108-129; KOVÁČ, Dušan: Karol Anton Medvecký (1875-1937), s. 130-149; MAGDOLENOVÁ, Anna: Emanuel Lehocký (1876-1930), s. 150-165; ZUBEREC, Vladimír: Milan Hodža (1878-1944), s. 166-189; KRAJČOVIČOVÁ, Natália: Samuel Zoch (1882-1928), s. 190-207; KOVÁČ, Dušan: Ivan Dérer (1884-1973), s. 208-230.
Ohlasy: rec.: Vošahlíková Pavla, ČČH 91, 1993, č. 2, s. 315-318.
politici slovenskí; deklarácie politické; Dula Matúš [1846-1926]; Stodola Emil [1862-1945]; Hlinka Andrej [1864-1938]; Šrobár Vavro [1867-1950]; Juriga Ferdiš [1874-1950]; Medvecký Karol Anton [1875-1937]; Lehocký Emanuel [1876-1930]; Hodža Milan [1878-1944]; Zoch Samuel; Dérer Ivan [1884-1973];

MFN 5458 (3/14)
Švorc, Peter : Rozbíjali monarchiu. (Populárny slovník osobností česko-slovenského odboja 1914-1918.) Košice, Východoslov. vydav. 1992. 174 s., + fot. príl.
    OHLASY: rec.: Kollárová Zuzana, SlArchiv 28, 1993, č. 2, s. 105-106; tiež rec.: Essen Andrzej, Studia historyczne 38, 1995, č. 3, s. 447-448.
Beneš Edvard [1884-1948]; Dula Matúš [1846-1926]; Dürich Jozef; Gessay Ignác [1874-1928]; Habrman Gustav; Hlinka Andrej [1864-1938]; Hodža Milan [1878-1944]; Juriga Ferdiš [1874-1950]; Kramář Karel [1860-1937]; Osuský Štefan [1889-1973]; Pavlů Bohdan [1883-1938]; Rašín Alois; Scheiner Josef; Soukup František; Stodola Emil [1862-1945]; Sychrava Lev; Šámal Přemysl; Šrobár Vavro [1867-1950]; Štefánik Milan Rastislav [1880-1919]; Švehla Antonín [1873-1933]; Zoch Samuel; Clemenceau Georges Benjamin; Denis Ernest [1849-1921]; George David Lloyd; Miľukov Pavel Nikolajevič; Steed Henry Wickham; Seton-Watson Robert William [1879-1951]; Wilson Thomas Woodrow [1856-1924]; Masaryk Tomáš Garrigue [1850-1937];

MFN 6967 (4/14)
Kto bol kto za I. ČSR. [Nap.]: Nižňanský, Eduard - Suško, Ladislav - Slneková, Veronika - Marci, Ľudovít. Br., Q111 1993. 213 s.
Baťa Tomáš; Bechyně Rudolf; Beneš Edvard [1884-1948]; Beran Rudolf; Beskid Grigorievič Antonij; Clementis Vladimír [1902-1952]; Černý Jan; Dérer Ivan [1884-1973]; Dula Matúš [1846-1926]; Esterházy János [1901-1957]; Gessay Ignác [1874-1928]; Gottwald Klement [1896-1953]; Habrman Gustav; Hampl Antonín; Henlein Konrad [1898-1945]; Hlinka Andrej [1864-1938]; Hodža Milan [1878-1944]; Houdek Fedor; Ivanka Milan; Jesenský Janko [1874-1945]; Juriga Ferdiš [1874-1950]; Karmasin Franz; Klofáč Václav Jaroslav [1868-1942]; Kramář Karel [1860-1937]; Krofta Kamil; Lehocký Emanuel [1876-1930]; Malypetr Jan; Mamatey Albert [1870-1923]; Markovič Ivan; Masaryk Tomáš Garrigue [1850-1937]; Mičura Martin [1883-1946]; Němec Antonín; Országh Jan; Osuský Štefan [1889-1973]; Preiss Jaroslav [1870-1946]; Rašín Alois; Rázus Martin [1888-1937]; Scheiner Josef; Sidor Karol [1901-1953]; Soukup František; Stodola Emil [1862-1945]; Stříbrný Jiří [1880-1955]; Syrový Jan; Šmeral Bohumír [1880-1941]; Šrámek Jan; Šrobár Vavro [1867-1950]; Štefánek Anton [1877-1964]; Štefánik Milan Rastislav [1880-1919]; Švehla Antonín [1873-1933]; Tiso Jozef [1887-1947]; Tuka Vojtech [1880-1946]; Tusar Vlastimil; Udržal František; Masaryk Tomáš Garrigue [1850-1937];

MFN 9269 (5/14)
Krajčovičová, Natália : Niektoré z osobností v dejinách Slovenska v 20. storočí. Emil Stodola (1862-1945). Armáda Slovenskej republiky 1994, č. 4, s. 44-45.
Stodola Emil [1862-1945];

MFN 9844 (6/14)
Prelom očami Emila Stodolu. HR 5, 1994, č. 1, s. 34-35.
Stodola Emil [1862-1945];

MFN 13671 (7/14)
Krajčovičová, Natália : Džentlmen slovenskej politiky. Demokracia a tolerancia v ponímaní Emila Stodolu. HR 7, 1996, č. 2, s. 17-19.
Stodola Emil [1862-1945];

MFN 15894 (8/14)
Krajčovičová, Nataša : Emil Stodola - občan a národovec. OS 1997, č. 6, s. 6-11.
politici slovenskí; Stodola Emil [1862-1945];

MFN 20060 (9/14)
Krajčovičová, Natália : Osobnosť Emila Stodolu vo verejnom a politickom živote. BiografŠt 26, 1999, s. 111-122.
politici slovenskí; Stodola Emil [1862-1945];

MFN 22289 (10/14)
Muži deklarácie. [Aut.]: Kováč, Dušan a kol. 2. vyd. Br., Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2000. 221 s.
    [Z obsahu]: KOVÁČ, Dušan: 30. október 1918 a jeho muži, s. 7-21; PODRIMAVSKÝ, Milan: Matúš Dula (1846-1926), s.22-39; KRAJČOVIČOVÁ, Natália: Emil Stodola (1826-1945), s.40-57; LIPTÁK, Ľubomír: Andrej Hlinka (1864-1938), s. 58-79; KROPILÁK, Miroslav: Vavro Šrobár (1867-1950), s. 80-107; HRONSKÝ, Marián: Ferdinand Juriga (1874-1950), s. 108-129; KOVÁČ, Dušan: Karol Anton Medvecký (1875-1937), s. 130-149; MAGDOLENOVÁ, Anna: Emanuel Lehocký (1876-1930), s. 150-165; ZUBEREC, Vladimír: Milan Hodža (1878-1944), s. 166-189; KRAJČOVIČOVÁ, Natália: Samuel Zoch (1882-1928), s. 190-207; KOVÁČ, Dušan: Ivan Dérer (1884-1973), s. 208-230.
deklarácie; politici; Dula Matúš [1846-1926]; Stodola Emil [1862-1945]; Hlinka Andrej [1864-1938]; Šrobár Vavro [1867-1950]; Juriga Ferdiš [1874-1950]; Medvecký Karol Anton [1875-1937]; Lehocký Emanuel [1876-1930]; Hodža Milan [1878-1944]; Zoch Samuel; Dérer Ivan [1884-1973];


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: