DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 3875 (1/55)
Choma, Branislav : Dvaja južnoslovanskí slovakisti. [Kovijanic Risto, Smolej Viktor] SlL 39, 1992, č. 4, s. 345-348.
Kovijanic Risto [1895-1990]; Smolej Viktor;

MFN 3884 (2/55)
Churý, Slavko : Odraz srbsko bulharskej vojny roku 1885 v korešpondencii Konštantina Jirečka. SlPř 78 1992, č. 2, s. 181-184.


MFN 6249 (3/55)
Eliáš, Michal : Matica srbská. Z dejín Matíc slovanských národov. SP-M 1993, č. 2, s. 96-99.
Ohlasy: rec.: Futala Tibor, A szláv népek maticainak történetéböl. Kisebbség-kutatás szemle a hazai és külföldi irodalomból 3, 1994, č. 3, s. 320-329.


MFN 6838 (4/55)
Konstantinovič, Zoran : Matija Majar und die slawische Idee bei den Serben. In: Die Slavische Idee. Slovanské štúdie 1992, zvl.č. 1. Br., Slovak Academic Press 1993, s. 80-90.
Majar-Ziljski Matija;

MFN 7002 (5/55)
Labuda, Jozef : Medzinárodné sympózium Praveké baníctvo a metalurgia v juhovýchodnej Európe. Donji Milanovac, 20.-25. máj 1990 (Juhoslávia-Srbsko). ZbSBM 16, 1993, s. 213.


MFN 15322 (6/55)
Eliáš, Michal : Matica srbská. Najstaršia zo slovanských matíc. HR 8, 1997, č. 2, s. 32.
Srbsko;

MFN 16322 (7/55)
Ondruš, Šimon : Podľa čoho majú národy svoje mená? Chorvát a Srb. SP-M IV+113, 1997, č. 6, s. 135-141.
národy slovanské; slavistika; Srbi; Chorváti; onomastika; toponomastika; Srbsko; Chorvátsko;

MFN 19442 (8/55)
Cerovic, Ljubivoje. : Srbi na Slovensku. Báčsky Petrovec - Nový Sad, ÚST kultúry - Spolok srbsko-slovenského priateľstva 1999.
OHLASY: [rec.]: Jovankovič Samuel, Srbi na Slovensku. Knižnica 2 2001, č. 5, s. 278-279.
Srbi, Slovensko; Srbsko;

MFN 21129 (9/55)
Cerovic, Ljubovoje : Srbská študentská mládež na Slovensku v revolúcii. In: Slováci v revolúcii 1848-1849. [Zost.]: Sedlák, Imrich. [Martin], [Vydavateľstvo Matice slovenskej] [2000], s. 180-185. Res. angl. s. 186-187 Serbian Students in Bratislava during the 1848-1849 Revolution; nem. s. 188-189.
Srbi, Slovensko; 1848-1849; vzťahy slovensko-srbské; vzťahy srbsko-slovenské; Srbsko; Bratislava;

MFN 22015 (10/55)
Kumovic, Mladenko : Matica srbská v revolúcii. In: Slováci v revolúcii 1848-1849. [Zost.]: Sedlák, Imrich. [Martin], [Vydavateľstvo Matice slovenskej] [2000], s. 190-194. Res. angl. s. 195 "Matica srbska" in the Revolution; nem. s. 196.
Matica srbská; 1848-1849; revolúcia 1848-1849; Srbsko;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: