DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 9871 (1/24)
Radovanovič, Bojan : Srbi medzi Dunajom a Karpatami. Z palety európskych etník. HR 5, 1994, č. 1, s. 14-16.


MFN 11465 (2/24)
Krajčovič, Milan : The cooperation of Slovaks, Roumanians and Serbs from 1890 till 1901. In: Romani-Serbi-Slovaci. Congresul nationalitatiler, 100 ani. Tratatul de la Trianon, 75 ani. Restituiri III. Deva, 1995. s. 179-183.
Srbi; Slováci; Rumuni;

MFN 14633 (3/24)
Tanulmányok telpítés-, település-, családtörténet, megtorlás '57-ben, egészegügy, források. [Szerk.]: Dobos, Gyula. Szekszárd, Tolna M. Önkormányzat Levéltára 1996. [Magyarország, történelem, asszimiláció, családtörténet, oral history, szerbek, németek, magyarok, elmagyarosodás, 19.-20. század.]
pramene; Uhorsko; asimilácia; Maďari; Srbi; Nemci; 19.-20. storočie;

MFN 16322 (4/24)
Ondruš, Šimon : Podľa čoho majú národy svoje mená? Chorvát a Srb. SP-M IV+113, 1997, č. 6, s. 135-141.
národy slovanské; slavistika; Srbi; Chorváti; onomastika; toponomastika; Srbsko; Chorvátsko;

MFN 18702 (5/24)
Radovanovič, Bojan : Pramene k štúdiu slovenských Srbov v Maďarsku. Genealogicko-heraldický hlas 8, 1998, č. 1, s. 30.
Srbi slovenskí, Maďarsko;

MFN 19442 (6/24)
Cerovic, Ljubivoje. : Srbi na Slovensku. Báčsky Petrovec - Nový Sad, ÚST kultúry - Spolok srbsko-slovenského priateľstva 1999.
OHLASY: [rec.]: Jovankovič Samuel, Srbi na Slovensku. Knižnica 2 2001, č. 5, s. 278-279.
Srbi, Slovensko; Srbsko;

MFN 19872 (7/24)
Hurbanič, Martin : Kosovská kvadratúra kruhu. Srbi a Albánci na území Juhoslávie. HR 10, 1999, č. 5, s. 4-5.
migrácia; Kosovo;

MFN 21129 (8/24)
Cerovic, Ljubovoje : Srbská študentská mládež na Slovensku v revolúcii. In: Slováci v revolúcii 1848-1849. [Zost.]: Sedlák, Imrich. [Martin], [Vydavateľstvo Matice slovenskej] [2000], s. 180-185. Res. angl. s. 186-187 Serbian Students in Bratislava during the 1848-1849 Revolution; nem. s. 188-189.
Srbi, Slovensko; 1848-1849; vzťahy slovensko-srbské; vzťahy srbsko-slovenské; Srbsko; Bratislava;

MFN 22633 (9/24)
Sedlák, Vincent : The Archontology of Great Moravia and the Serbian Moravia - the Sources. In: Slovaks in the Central Danubian Region in the 6th to 11th Century. [Ed.]: Kučera, Matúš. Br., SNM 2000, s. 149-165.
archontológia; Veľká Morava; bohemika; Srbi;

MFN 25361 (10/24)
Botík, Ján : Južní Slovania. Chorváti, Bulhari, Srbi. História revue 2, 2002, č. 6, s. 37-39, obr., fot., mp.
slavistika; Srbi; Bulhari; Chorváti; Slovania južní;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: