DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 20 (1/125)
Stanislav, Ján : Slovenský juh v stredoveku. Zv. 1-3. Turčiansky sv. Martin, 1943. 665 s., 674 s., 8+10 máp.
OHLASY: Pol.: Kolektív Historického ústavu SAV, Slovansko-slovenský sídlištno-historický areál (rekonštrukcia). In: Jedenásty medzinárodný zjazd slavistov. Br., Veda 1993, s. 71.
osídlenie slovanské; Slovania;

MFN 45 (2/125)
Wollman, Frank : Slavismy a antislavismy za jara národů. Praha, Academia 1968.
OHLASY: [Rec.]: Pospíšil Ivo, Das Slawenthum und die Welt der Zukunft Ľudovíta Štúra, edice Josefa Jiráska, Wollmanovy Slavismy a antislavismy za jara národů a jejich přesahy. Zrkadlenie Zrcadlení 3, 2006, č. 4, s. 34-44.
literáti slovenskí; slavistika; Slovania; Štúr Ľudovít [1815-1856];

MFN 2329 (3/125)
Čilinská, Zlata : Slovania a avarský kaganát. K problému avarsko-slovanskej symbiózy. LT 4, 1991, č. 21, s. 10.


MFN 3927 (4/125)
Čilinská, Zlata : Slovania a Avarský kaganát. Výpoveď staroslovanského pohrebiska v Želovciach. Br., Bradlo 1992. 109 s. Rés. nem., angl.
Želovce;

MFN 7084 (5/125)
Mácelová, Marta : "Slovania vo Zvolenskej kotline". Múzeum 38, 1993, č. 4, s. 42. [Výstava Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici.]
Zvolenská kotlina; Banská Bystrica;

MFN 7092 (6/125)
Mačala, Pavol : Archeológia o počiatkoch Slovanov. Verbum 4, 1993, č. 6, s. 338-344.
archeológia; Slovania;

MFN 7423 (7/125)
Pažitková, Olga : Zástava európskeho bratstva. Giuseppe Mazzini a Slovania. HR 4, 1993, č. 8, s. 28-29.
Mazzini Giuseppe [1820-1870];

MFN 7632 (8/125)
Sedlák, Vincent : Slovanské spoločenstvá pred vznikom štátov z hľadiska správy (predštátna organizácia západných Slovanov). In: Jedenásty medzinárodný zjazd slavistov. Br., Veda 1993, s. 107.
Slovania; štáty slovanské;

MFN 7734 (9/125)
Steinhübel, Ján : Frankovia, Slovania a Avari. Panónia na prelome 8.-9. storočia. HR 4, 1993, č. 4, s. 4-5.
Panónia; Zadunajsko;

MFN 8942 (10/125)
Hudec, Ivan : Báje a mýty starých Slovanov. [Doslov nap. a doplnil]: Čaplovič, Dušan. 2. vyd. Br., PrintServis 1994. 134 s.
Slovania; mýty; báje;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: