DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 2613 (1/4)
Horváth, Pavel : Pôvod a erb zemianskej rodiny Bernolákovcov zo Slanice. Genealogicko-heraldický hlas 1, 1991, č. 1, s.11-20.
rody zemianske; heraldika; erby rodové; zemani; Slanica; Bernolákovci;

MFN 4906 (2/4)
Námestovo monografia. [Zost.]: Huba, Peter. Námestovo, Mestský úrad 1992. 213 s., pozn., lit. Rés. angl., nem.
    [Z obsahu]: MIGRA, Vladimír - TRNKA, Róbert: Prírodné prostredie Námestova a okolia, s. 8-23; BÁRTA, Juraj: Najstaršie osídlenie Námestova a blízkeho okolia, s. 24-25; MAŤUGOVÁ, Soňa: Založenie Námestova a jeho osudy v období feudalizmu, s. 26-31; MAŤUGOVÁ, Soňa - PILARČÍK, Florián: Vývoj Námestova do roku 1918, 32-39; MAŤUGOVÁ, Soňa - PILARČÍK, Florián - HUBA, Peter: Námestovo v rokoch 1918-1939, s. 40-51; MAŤUGOVÁ, Soňa: Námestovo v rokoch 1939-1945, s.52-53; MAŤUGOVÁ, Soňa: Koncesné a remeselné slobodné živnosti v Námestove v rokoch 1924-1948, s. 54-55; KAŠŠOVIČ, Branislav: Námestovo 1945-1948, s. 56-58; KAŠŠOVIČ, Branislav: Námestovo 1948-1989, s. 59; KAŠŠOVIČ, Branislav: Výstavba mesta s. 59-67; KOĽADA, Roman - KAŠŠOVIC, Branislav - PTAČIN, Anton - VRÁBEĽ, Pavol - JURIŇÁK, Vendelín - HABLÁK, Milan: Poľnohospodárstvo, s. 68-74; UHLIARIK, Jozef - MIČURA, Milan - PTAČIN, Anton - PTAČIN, Jozef - TVAROŽEK, Augustín - HUBA, Peter - GNIDIAK, Vladimír - SNOVÁK, Štefan - SVITEK, Ján - RUSINA, Rudolf: Priemysel a služby, s. 75-83; JAGELEK, Roman: Obchod - zásobovanie, s. 84-86; HUBA, Peter - ZÁMOCKÝ, Viliam - JAGELEK, Roman: Cestovný ruch, s. 87; KAŠŠOVIC, Branislav - MAGURSKÝ, Vojtech: Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť, s. 88-90; PILARČÍK, Florián: Školstvo, s. 91-98; KAŠŠOVIC, Branislav - MUŠÁKOVÁ, Eva - RENTHA, Milan: Kultúra, s. 99-103; MUŠÁKOVÁ, Eva - VAŇKOVÁ, Vlasta: Ochotnícke divadlo, s. 104-111; KRNÁČ, Dušan; - NEČAS, Václav - HRUBJAK, Vladimír - MIGRA, Vladimír - SCHNIERER, Peter - SUCHÁŇ, Jozef: Šport, s. 112-122; HUBA, Peter - MURÍN, Florián: Dobrovoľná požiarna ochrana, s. 123-125; UHLIARIK, Jozef - JURKULÁKOVÁ, Stanislava: Cirkevné dejiny, s. 126-131; MAGURSKÝ, Vojtech: Matica slovenská v Námestove, s. 132-134; ČAPLOVIČOVÁ, Zdena: Život a kultúra ľudu v minulosti, s. 135-158; HABOVŠTIAK, Anton: Nárečie, s. 159-169; MAŤOVČÍK, Augustín: P.O. Hviezdoslav, s. 170-176; HABOVŠTIAKOVÁ, Katarína: Bernolákova kodifikácia spisovnej slovenčiny, s. 177-180; MAŤOVČÍK, Augustín: Martin Hamuljak ako vedúca osobnosť druhej bernolákovskej generácie, s. 181-183; SAKTOROVÁ, Helena: Literárne a organizačné dielo Jána Herkeľa, s. 184-185; BALLOVÁ, Jozefína: Z galérie menej známych rodákov 19. storočia, s. 186 [Jozef Danielek, Vavrinec Miklošica]; HUBA, Peter: Ďalší významní rodáci z Námestova a Slanice, s. 187-188; Huba, Peter: Pamiatky, s. 189-192; HUBA, Peter: Z histórie obce Slanica, zatopenej vodami Oravskej priehrady, s. 193-195; Stanovisko heraldickej komisie, s. 196.
mestá, Slovensko; Námestovo; Slanica; Hviezdoslav Pavol Országh [1849-1921]; Bernolák Anton [1762-1813]; Herkeľ Ján [1786-1842/53]; Hamuljak Martin [1789-1859]; Danielek Jozef; Miklošica Vavrinec;

MFN 6585 (3/4)
Horváth, Pavel : Potomstvo jednej bernolákovskej rodiny zo Slanice. BiografŠt 20, 1993, s. 93-116.
Slanica; Bernolákovci;

MFN 8347 (4/4)
Bíroš, Vladimír : Súpis domov bývalého Námestovského okresu. [Babín, Beňadovo, Bobrov, Breza, Hruštín, Oravská Jasenica, Klin, Krušetnica, Lokca, Lomná, Slanica, Ťapešovo, Ústie nad Oravou, Vaňovka, Vasiľov, Vavrečka, Zubrohlava, Mútne, Novoť, Oravská Lesná, Oravská Polhora, Oravské Veselé, Rabča, Rabčice, Sihelné, Zákamenné.] ZbOM 11, 1994, s. 34-60.
Oravská Lesná [okres Námestovo]; okres: Námestovo; Babín; Beňadovo [okres Námestovo]; Bobrov; Breza [okres Dolný Kubín]; okres: Dolný Kubín; Hruštín; Oravská Jasenica; Klin [okres Námestovo]; Krušetnica [okres Dolný Kubín]; Lokca; Lomná; Slanica; Ťapešovo; Ústie nad Oravou; Vaňovka; Vasiľov; Vavrečka; Zubrohlava [okres Námestovo]; Mútne; Novoť; Oravská Lesná; Oravská Polhora; Oravské Veselé; Rabča; Rabčice; Sihelné [okres námestovo]; Zákamenné [okres Námestovo]; okres: Námestovo;

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: