DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 18970 (1/1)
Šišmiš, Milan ml. : Tito v seci dobre vedga po slovenszky... Genealogicko-heraldický hlas 8, 1998, č. 2, s. 47-48. [Príspevok k písaniu mien historických rodov. Z diela Antona Sirmaia: Hungaria in parabolis.]
onomastika; Sirmai Anton [1747-1812];

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: