DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 26791 (1/5)
Repa, Radoslav : Prítomnosť Sicherheitsdienstu v Senici a postup sovietskej armády. In: Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov. Zv. 1. Trnava, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2002, s. 179-188.
Nemci, Slovensko; 1944-1945; Sicherheitsdienst; armáda sovietska; Senica;

Zdrojový dokument (Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov. Zv. 1.)

MFN 33445 (2/5)
Schvarc, Michal : Organizácia spravodajskej činnosti nemeckej bezpečnostnej služby (Sicherheitsdienst - SD) na Slovensku od roku 1939 do vypuknutia SNP. Vojenská história 9, 2005, č. 1, s. 41-55. Rés. nem. s. 55 Die Organisation der Nachrichtenerstattung des deutschen Sicherheitsdienstes SD in der Slowakei von 1939 bis zum Ausbruch des Slowakischen Nationalaufstand.
Vzťahy slovensko-nemecké; Vzťahy nemecko-slovenské; Sicherheitsdienst; Bezpečnosť nemecká; Spravodajská služba; 1939;

MFN 35250 (3/5)
Schvarc, Michal : Z anonymity k oficialite - organizácia Sicherheitsdienstu na Slovensku v rámci Pohotovostnej skupiny H Sipo a SD. In: Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov. Zv. 5. Brno, Ústav vedy a výskumu UMB - Katedra histórie FHV UMB - Štátna vedecká knižnica 2006, s. 83-95.
vzťahy slovensko-nemecké; vzťahy nemecko-slovenské; vojenstvo; SNP; Slovenské národné povstanie;

Zdrojový dokument (Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov. Zv. 5.)

MFN 37292 (4/5)
Tulkisová, Jana - Baka, Igor - Nižňanský, Eduard : Ozbrojený maďarsko-slovenský konflikt z marca 1939 v správach Sicherheitsdienstu. Vojenská história 11, 2007, č. 4, s. 124-156.
Sicherheitsdienst; vzťahy maďarsko-slovenské; vzťahy slovensko-maďarské; 1939;

Zdrojový dokument (Vojenská história)

MFN 48386 (5/5)
Schvarc, Michal : "Sicherheitsdienst" a politický pád Ferdinanda Ďurčanského. In: Odvaľujem balvan. Br. - Banská Bystrica, Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied - Múzeum SNP 2013, s. 94-116.
politici slovenskí; 1906-1974; Ďurčanský Ferdinand [1906-1974];

Zdrojový dokument (Odvaľujem balvan.)

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: