DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 737 (1/34)
Bodnárová, Miloslava : Spoločensko-ekonomická štruktúra obyvateľstva Sabinova v druhej polovici 16. storočia. NObz 31, 1990, s. 47-68. Rés. rus., nem.
Sabinov;

MFN 5809 (2/34)
Austrelitz, Teodor - Kónya, Peter : "Kodeš" z Orkucan. Súdny proces na základe falošného obvinenia z rituálnej vraždy v r. 1764. PVT a.s. Bratislava divízia Prešov v spolupráci s ŽNO v Prešove 1993. 24 s. Rés. nem., maď. [Okres Prešov.]
Orkucany-Sabinov; Sabinov-Orkucany; Kodeš z Orkucan;

MFN 8945 (3/34)
Hudečková, Viera : Dedičstvo piaristov v Sabinove. HR 5, 1994, č. 1, s. 32-33.
Sabinov;

MFN 9754 (4/34)
Petraško, Ľudovít : Obete útrpného práva. Miesto činu: Orkucany, 3. júna 1764. HR 5, 1994, č. 1, s. 16-17.
Orkucany-Sabinov; Sabinov-Orkucany;

MFN 9939 (5/34)
Sabinov. [Text]: Bodnár, Michal. Prešov, Dino 1994. 68 s. Rés. angl., nem. [Obrázková publikácia.]
Sabinov;

MFN 19862 (6/34)
Hudečková, Viera : Administratívne a demografické osobnosti okresu Sabinov v rokoch 1918-1939. In: Zborník príspevkov z konferencie k regionálnym dejinám východného Slovenska. [Zost.]: Murcko, Michal. Prešov, Metodické centrum 1999, s. 79-85.
demografia; Sabinov [okres];

MFN 20011 (7/34)
Kónya, Peter : Evanjelici v Prešove, Bardejove a Sabinove počas protireformácií a protihabsburského odboja r. 1679-1711. In: Evanjelici a evanjelická teológia na Slovensku. [Zost.]: Daniel, David Paul. Br., Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského 1999, s. 99-119.
evanjelici; protireformácia; protihabsburský odboj; odboj protihabsburský; Prešov; Bardejov; Sabinov;

MFN 20012 (8/34)
Kónya, Peter : Mäsiari a mäsiarske cechy vo východoslovenských mestách (Prešov, Bardejov a Sabinov) od 17. do polovice 19. storočia. [Die Fleischer und die Fleischerzünfte in den ostslowakischen Städten im 16.-18. Jahrhundert.] In: Mäsiarstvo a údenárstvo v dejinách Slovenska. Martin, Vydavateľstvo Gradus 1999, s. 103-117.
mäsiarske cechy; cechy mäsiarske; Prešov; Bardejov; Sabinov;

MFN 21617 (9/34)
Hudečková, Viera : Mestské zastupiteľstvo v Sabinove v medzivojnovom období. In: Zborník príspevkov z konferencie učiteľov dejepisu stredných škôl a metodikov dejepisu základných škôl Košického a Prešovského kraja. Prešov, Metodické centrum 2000, s. 155-161.
mestské zastupiteľstvá; Sabinov;

MFN 21875 (10/34)
Kónya, Peter a kol. : Dejiny Sabinova. [Aut. kol.]: Belej, Milan - Bodnárová, Miloslava - Damankoš, Marián - Hudečková, Viera - Chmelárová, Mária - Kónya, Peter - Lukáč, Eduard - Matlovič, René - Michaeli, Eva - Tomášová, Božena. Sabinov, Mestský úrad Sabinov 2000. 535 s. Rés. nem., angl. Geschichte der Stadt Zeben/Sabinov.
OHLASY: [anot.]: Pekár Martin, HČ, 49, 2001, č. 1, s. 163-165; tiež [rec.]: Pekár Martin, Ročenka Katedry dejín FHPV PU 2001, s. 174-175
mestá, Slovensko; Sabinov;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: