DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 875 (1/440)
Dobríková, Mária - Stanislav, Ján : Povstaleckí generáli. Ján Golian, Rudolf Viest, Július Nosko. Martin, Osveta pre Múzeum SNP v Banskej Bystrici 1990. 32 s.
Golian Ján [1906-1945]; Viest Rudolf [1890-1945]; Nosko Július;

MFN 967 (2/440)
Fremal, Karol : Idea československej vzájomnosti a štátnosti v protifašistickom odboji do vypuknutia SNP. OG 21, 1990, č. 4, s. 181-184.


MFN 1038 (3/440)
Halaj, Dušan - Mičev, Stanislav - Zudová, Zlatica : Sprievodca po expozícii Múzea SNP Banská Bystrica. Br., Pramene pre Múzeum SNP Banská Bystrica 1990. 31 s.
Banská Bystrica;

MFN 1039 (4/440)
Halaj, Dušan : Generálmajor Viliam Žingor (30.7.1912-18.12.1950). Banská Bystrica, Datpress pre Múzeum SNP v Banskej Bystrici 1990. 40 s.
Žingor Viliam [1912-1950];

MFN 1221 (5/440)
Kasáč, Zdenko : Slovenské národné povstanie a literatúra. (Venované 45. výročiu SNP.) LML 23, 1990, s. 9-23.


MFN 1798 (6/440)
Sládek, Čestmír : Americká vojenská misia na Slovensku. In: Spojenecké misie. Banská Bystrica, Múzeum SNP 1990, s. 19-40.


MFN 1903 (7/440)
Šimunič, Pavol : Sovietska vojenská misia na Slovensku. In: Spojenecké misie. Banská Bystrica, Múzeum SNP 1990, s. 5-17.


MFN 1916 (8/440)
Šolc, Jiří - Zudová-Lešková, Zlatica : Vojenská misia Veľkej Británie na Slovensku. In: Spojenecké misie. Banská Bystrica, Múzeum SNP 1990, s. 41-70.


MFN 2083 (9/440)
Zuberec, Vladimír : Krásny život Milan Rastislav Štefánika. Br., Pramene pre Múzeum SNP v Banskej Bystrici 1990. 52 s.
Štefánik Milan Rastislav [1880-1919];

MFN 2259 (10/440)
Büchler, Robert - Fatranová, Gita - Mičev, Stanislav : Slovenskí Židia. (Fragmenty z dejín židovstva na Slovensku.) Banská Bystrica, Múzeum SNP 1991. 60 s.[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: