DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 7963 (1/63)
Unirea romanilor 1918. Semnificatii europeene. [Zost.]: Porteanu, A. Bucuresti, 1993. 131 s.
OHLASY: anot.: Krajčovič Milan, HČ 44, 1996, č. 4, s. 709-710.
pramene; Rumunika;

MFN 18752 (2/63)
Rumunica na Slovensku v historickej literatúre 1990-1997. [Zost.]: Sedliaková, Alžbeta. HŠt 39, 1998, s. 194-199.
historiografia slovenská; rumunika; vzťahy slovensko-rumunské; vzťahy rumunsko-slovenské;

MFN 21048 (3/63)
Bibliografia prekladov a publikácií o rumunskej literatúry (1890-1990). [Zost.]: Vajdová, Libuša. Br., Ústav svetovej literatúry SAV 2000. 76 s., reg. menný, reg. názvov kníh. Ed. Stručné dejiny umeleckého prekladu na Slovensku. Zv. 5. Rumunská literatúra.
rumunika; bibliografia; vzťahy slovensko-rumunské; vzťahy rumunsko-slovenské;

MFN 22637 (4/63)
Sedliaková, Alžbeta : Rumunica in istoriografia slovaca (1996/7-1998). Annales Universitatis Apulensis - Series Historica 2-3, 1998-1999 [vyd.2000], s. 93-94. Rés. angl. s. 94 Rumunica in the Slovak Historiography (1996/97-1998).
Rumunika;

MFN 22947 (5/63)
Vajdová, Libuša : Rumunská literatúra v slovenskej kultúre (1890-1990). Stručné dejiny umeleckého prekladu na Slovensku. Zv. 5. Rumunská literatúra. Br., Ústav svetovej literatúry SAV 2000. 410 s.
OHLASY: rec.: Magová Gabriela, Slovak Review 11, 2002, č. 1, s. 73-74.
literatúra slovenská; Rumunika; literatúra rumunská; kultúra slovenská; vzťahy slovensko-rumunské; vzťahy rumunsko-slovenské; 1890-1990;

MFN 24079 (6/63)
Krajčovič, Milan : Heimat Slowakei. Die slowakische Reemigration aus Jugoslawien, Rumänien und Ungarn nach 1918. In: Heimat und Exil. [Hrsg. von]: Heumos, Peter. München, R. Oldenbourg Verlag 2001, s. 73-98.
reemigrácia; Slováci, Juhoslávia; reemigranti rumunskí; reemigranti maďarskí; Slováci, Rumunsko; Slováci, Maďarsko; vzťahy slovensko-maďarské; vzťahy slovensko-rumunské; vzťahy slovensko-juhoslovanské; vzťahy juhoslovansko-slovenské; vzťahy maďarsko-slovenské; vzťahy rumunsko-slovenské; Rumunika; Hungarika; Juhoslovanika;

MFN 26418 (7/63)
Materiály zo zasadnutia Komisie historikov Slovenska a Rumunska. Bratislava, 6.-7. decembra 2000. Sympózium. Významné otázky 20. storočia v dejinách Slovenska a Rumunska. HŠt 42, 2002. s. 7-108.
Rumunika; vzťahy slovensko-rumunské; vzťahy rumunsko-slovenské;

MFN 26870 (8/63)
Sedliaková, Alžbeta : Rumunica v slovenskej historiografii (1998-2000). Rumunica in der slowakischen Historiographie (1998-2000). HŠt 42, 2002, s. 101-103.
vzťahy slovensko-rumunské; vzťahy rumunsko-slovenské; historiografia slovenská; 1998-2000; Rumunika;

MFN 29153 (9/63)
Sedliaková, Alžbeta : Rumunica in istoriografia slovaca (1998-2000). Annales Universitatis Apulensis - Series Historica 7, 2003, s. 97-99.
Bibliografia; Rumunika; Vzťahy rumunsko-slovenské; Vzťahy slovensko-rumunské;

MFN 30380 (10/63)
Horn, Ildikó : Testamenty aristokratických žien v Sedmohradskom kniežatstve. In: Žena a právo. Br., Academic Electronic Press 2004, s. 126-140. Rés. angl. s. 140-141 Last Wills of Noble Women in the Transylvanian Principality
Rumunika; Ženy rumunské; Ženy aristokratické; Aristokrati rumunskí; Testamenty; Kniežatstvá sedmohradské; Sedmohradsko [RO];

Zdrojový dokument (Žena a právo.)


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: