DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 27198 (1/13)
Ukrajinskyj istoryčnyj žurnal. Kyjiv, Akademia nauk Ukrajiny 2002.
OHLASY: [Anot.]: Lazar N., HČ 53, 2005, č. 1, s. 193-194.
Časopisy ukrajinské; Periodiká ukrajinské; Rosika; Ukrajina;

MFN 30006 (2/13)
Čierna-Lantayová, Dagmar : Poznámky sovietskeho zástupcu v Bratislave k prejavom napätia nedzi Slovenskom a Maďarskom (február 1940 - apríl 1941). Comments of the Soviet Representative in Bratislava of the Tension between Slovakia and Hungary (February 1940 - April 1941). HŠt 43, 2004, s. 237-249.
Vzťahy slovensko-maďarské; Vzťahy maďarsko-slovenské; Vzťahy sovietsko-slovenské; Vzťahy slovensko-sovietske; 1940, február - 1941, apríl; 1940-1941; Rosika; Hungarika; Bratislava;

MFN 30596 (3/13)
Khavanova, Olga : Materinská starostlivosť a šľachtické vzdelávacie inštitúcie. In: Žena a právo. Br., Academic Electronic Press 2004, s. 244-254, obr. Rés. angl. s. 255 Maternal Care and Educational Institutions for Nobility.
inštitúcie vzdelávacie; Školy šľachtické; Rosika; Uhorsko; Habsburská monarchia; Matky; Ženy; šľachtické vzdelávanie; vzdelávanie šľachtické;

Zdrojový dokument (Žena a právo.)

MFN 31674 (4/13)
Švorc, Peter : Zápas a spory o slovensko-podkarpatsko-ruskú krajinskú hranicu v medzivojnovom Československu. Fights and Arguments about the Slovak-Sub-Carpathian-Ruthenian Regional Border between the World Wars in Czechoslovakia. HŠt 43, 2004, s. 123-156.
Hranice slovensko-podkarpatskoruské; Hranice podkarpatskoruské-slovenské; Československo; Vzťahy podkarpatskorusko-slovenské; Vzťahy slovensko-podkarpatskoruské; Rosika; Československo; Podkarpatská Rus;

MFN 32860 (5/13)
Lichtej, Ihor : Národnostná otázka v činnosti spoločenských organizácií Podkarpatskej Rusi (1919-1939). In: Národnostná otázka v strednej Európe v rokoch 1848-1938. Prešov, Vydavateľstvo Universum 2005, s. 218-231. Rés. nem. s. 231 Die nationale Frage in der Tätigkeit bürgerlicher Organisationen Karpatorusslands.
Rusíni; Ukrajinci; Rosika; Otázka národnostnáNárodnostná otázka; Organizácie spoločenské; 1919-1939; Podkarpatská Rus;

Zdrojový dokument (Národnostná otázka v strednej Európe v rokoch 1848-1938.)

MFN 33389 (6/13)
Rokina, Galina : Ruský panslavizmus a slovenský nacionalizmus v dejinách ruskej a rakúsko-uhorskej monarchie v poslednej tretine 19. storočia. In: Národnostná otázka v strednej Európe v rokoch 1848-1938. Prešov, Vydavateľstvo Universum 2005, s. 108-117. Rés. nem. s. 117-118. Der russische Panslawismus und der slowakische Nationalismus in der Geschichte der Russischen und Österreichisch-Ungarischen Monarchie des letzten Drittels des 19. Jahrhunderts.
Tlač ruská; Časopisy ruské; Vzťahy rusko-slovenské; Vzťahy slovensko-ruské; 19. storočie; Rakúsko-Uhorsko; Nacionalizmus slovenský; Rosika; Panslavizmus;

Zdrojový dokument (Národnostná otázka v strednej Európe v rokoch 1848-1938.)

MFN 39852 (7/13)
Harbuľová, Ľubica : Historický kontext migrácie obyvateľov Ruska a Sovietskeho zväzu v prvej polovici 20. storočia. In: Migrácia obyvateľov východnej Európy na územie Slovenska a Čiech (prvá polovica 20. storočia). Prešov, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 2009, s. 9-24. Rés. angl. s. 23-24 Migration Historical Context of Inhabitants of Russia and the Soviet Union in the First Half of the 20th Century.
migrácia; rosika;

Zdrojový dokument (Migrácia obyvateľov východnej Európy na územie Slovenska a Čiech (prvá polovica 20. storočia).)

MFN 41098 (8/13)
Zaťková, Jana : Útek generála. (Dokumenty k okolnostiam úteku generála Lavra Georgieviča Kornilova z rakúsko-uhorského zajatia). Vojenská história 13, 2009, č. 1, s. 67-73.
vzťahy rakúsko-uhorsko-ruské; vzťahy uhorsko-rakúsko-ruské; vzťahy rusko-rakúsko-uhorské; hungarika; pramene; generáli; vojenstvo; rosika; bohemika; zajatci; Kornilov Lavrov Georgievič [1870-1918];

Zdrojový dokument (Vojenská história)

MFN 41290 (9/13)
Boboková, Jarmila : M. M. Speranskij v ruskej historiografii (pred rokom 1917). In: Historické štúdie medzi antikou a stredovekom. Br., Katedra všeobecných dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského - Vydavateľstvo Stimul 2010, s. 145-152. Rés. rus. s. 152. Ed. Acta Historica Posoniensia. 13.
politici ruskí; rosika; historiografia ruská; Speranskij Michal Michajlovič [1772-1839];

Zdrojový dokument (Historické štúdie medzi antikou a stredovekom.)

MFN 41403 (10/13)
Daniš, Miroslav - Nevrlý, Mikuláš : Ivan Franko ako politik. In: Historické štúdie medzi antikou a stredovekom. Br., Katedra všeobecných dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského - Vydavateľstvo Stimul 2010, s. 153-170. Rés. angl. s. 170. Ed. Acta Historica Posoniensia. 13.
rosika; politici; slavistika; Franko Ivan [1856-1916];

Zdrojový dokument (Historické štúdie medzi antikou a stredovekom.)


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: