DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 15288 (1/18)
Dullová, Valéria : Regionálne dejiny ako didaktický fenomén. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně 16, 1997, s. 97-102. Rés. něm.
pedagogika; regionalistika;

MFN 22568 (2/18)
Rusnáková, Ľuba : Regionálny fenomén v retrospektívnej bibliografii. BibliografZb 1992-'93, [vyd. 2000], s. 159-167.
bibliografia; regionalistika; regionalistika;

MFN 22814 (3/18)
Šoka, Milan : Prezentácia regionálnych dejín v historickom procese. In: Múzejná dokumentácia a prezentácia dejín Slovenska. [Zost.]: Podušelová, Gabriela - Kurincová, Elena. Br., SNM-Historické múzeum - SNM-Národné múzejné centrum 2000, s. 90-92.
regionalistika;

MFN 28048 (4/18)
Hulínek, Drahoslav : Bošácka dolina. HR 14, 2003, č. 6-7, s. 10-12, fot.
regionalistika; Bošácka dolina;

MFN 29699 (5/18)
Alberty, Július : Regionálna história nie je iba historiografia (...so zreteľom na stredné Slovensko). Regional History is not only a Historiography (...with Regard to the Region of Central Slovakia). Ročenka Katedry dejín FHPV PU 2004, s. 93-108.
regionalistika; Historiografia; Slovensko stredné;

MFN 29795 (6/18)
Belej, Milan : Možnosti využitia archívnych fondov v štátnych archívoch na Slovensku pri výskume regionálnych dejín od polovice 19. storočia. The Use of Archive Documents in State Archives in Slovakia for the Purposes of Research in Regional History from the Half of the 19th Century. Ročenka Katedry dejín FHPV PU 2004, s. 27-37.
regionalistika; dejiny regionálne; 19. storočie; Archívy;

MFN 29851 (7/18)
Bodnárová, Miloslava : Vzťah regionálnych a všeobecných dejín. The Relationship Between Regional and General History. Ročenka Katedry dejín FHPV PU 2004, s. 9-12.
Regionalistika; Dejiny regionálne; Dejiny všeobecné;

MFN 30323 (8/18)
Havrila, Marek - Lipka, Martin - Michnovič, Imrich : Podiel slovenských muzeálnych zborníkov na rozvoji regionálnej historiografie v rokoch 1945-1989 (s prihliadnutím na východoslovenské múzeá). The Share of the Slovak Museum Periodicals in the Development of the Regional Historiography During the Years 1945-1989 (with Regard to the Museums in the Eastern Slovakia). Ročenka Katedry dejín FHPV PU 2004, s. 109-123.
regionalistika; dejiny regionálne; Múzeá; Historiografia; Zborníky muzeálne; 1945-1989; Slovensko východné;

MFN 30365 (9/18)
Holec, Roman : Národnosti a regionálna hospodárska politika v strednej a východnej Európe (1867/71-1939). 52, 2004, č. 3, s. 593-595. [Marburg, 5.-6. 3. 2004]
Európa stredná; Európa východná; Politika regionálna; Politika hospodárska; Regionalistika; Hospodárstvo; Národnosti; Workshopy medzinárodné; 1867/71-1939;

MFN 30366 (10/18)
Holec, Roman : Osobnosť a región (metodologické úvahy). Personality and the Region (Methodological Considerations). Ročenka Katedry dejín FHPV PU 2004, s. 38-47.
Osobnosti; Regióny; regionalistika;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: