DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 196 (1/280)
Boba, Imre : Novi pogled na povijest Moravie. Preispitivanje povijesnih izvora o moravskoj, Rastislavu, Sventopolku i sv. Braci Cirilu i Metodu. Split, Crkva u svijetu 1986. 166 s.
Veľká Morava; osobnosti veľkomoravské; slavistika; Rastislav; Svätopluk I. [cca 840-894]; Cyril Konštantín [826/827-869]; Konštantín Cyril [826/827-869]; Metod [815-885];

MFN 803 (2/280)
Chriaštelová, Ľ. - Hakl, J. - Lwnharčík, M. : Gen.Dr. Milan Rastislav Štefánik. Ivanka pri Dunaji. Ivanka pri Dunaji, Miestny národný výbor 1990. 4 s. [Informačná katalóg.]
Ivanka pri Dunaji; Štefánik Milan Rastislav [1880-1919];

MFN 1297 (3/280)
Kováč, Dušan : Milan Rastislav Štefánik a dialektika dejín. In: Zborník referátov z celoslovenského seminára Významné osobnosti v dejinách astronómie. Hurbanovo, Slovenské ústredie amatérskej astronómie 1990, s. 15-20.
Štefánik Milan Rastislav [1880-1919];

MFN 1342 (4/280)
Krno, Svetozár : Milan Rastislav Štefánik na Mont Blancu. KrSl 67, 1990, č. 5, s. 32-33.
Mont Blanc; Štefánik Milan Rastislav [1880-1919];

MFN 1349 (5/280)
Krulichová, Marie : Listy Milana Rastislava Štefánika adresované Ludmile Vrchlické. M. R. Štefánik's Letters to Ludmila Vrchlická. 38, 1990, s. 94-104.
Štefánik Milan Rastislav [1880-1919]; Vrchlická Ludmila;

MFN 1527 (6/280)
Milan Rastislav Štefánik. Zborník pri príležitosti 71. výročia smrti a 110. výročia jeho narodenia. [Zost.]: Uhlík, Peter. Brezová pod Bradlom, Spoločnosť M.R.Štefánika 1990. 28 s.
    Z obsahu: ŠTVRTECKÝ, Štefan: Štefánik a československá vzájomnosť, s. 3-6; HRONSKÝ, Marián: Generál Dr. Milan Rastislav Štefánik a Slovensko, s. 6-8; RUŠIN, Vojtech: Milan Rastislav Štefánik - astronóm, s. 9-17; PODHORSKÝ, Dušan: Hviezdy skryté za oblakmi, s. 18-21; ZUBEREC, Vladimír: Milan Rastislav Štefánik vo frontových líniách, s. 22-25.
Štefánik Milan Rastislav [1880-1919];

MFN 1540 (7/280)
Mlynárik, Ján : Milan Rastislav Štefánik v historiografii (1948-1988). Milan Rastislav Štefánik in the Historiography (1948-1988). 38, 1990, s. 398-419.
Štefánik Milan Rastislav [1880-1919];

MFN 1564 (8/280)
Nedelka, Milan : Letec Milan Rastislav Štefánik. SP 106, 1990, č. 7, s. 17-22.
Štefánik Milan Rastislav [1880-1919];

MFN 1565 (9/280)
Nedelka, Milan : Letec Milan Rastislav Štefánik. In: Zborník referátov z celoslovenského seminára Významné osobnosti v dejinách astronómie. Hurbanovo, Slovenské ústredie amatérskej astronómie 1990, s. 65-79.
Štefánik Milan Rastislav [1880-1919];

MFN 1625 (10/280)
Pamätník Bradlo 1990. Košariská - Brezová pod Bradlom 4. - 5. mája 1990. [Zost.]: Uhlík, Peter - Tvarožek, Ivan - Iždinský, Ján. Brezová pod Bradlom, Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika 1990. 15 s.
Bradlo; Brezová pod Bradlom [okres Myjava]; okres: Myjava; Košariská [okres Myjava]; okres: Myjava; Štefánik Milan Rastislav [1880-1919];


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: