DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 28941 (1/2)
Pešek, Jan : Pokojný Vincent, funkcionár Strany slobody, 2. 1. 1899, Dubová, okr. Pezinok - 8. 9. 1982, Bratislava. In: Aktéri jednej éry na Slovensku 1948:1989. [Nap.]: Pešek, Jan a kol. Prešov, Vyd. Michala Vaška 2003, s. 267-268, fot. [Dubová, okr. Pezinok - Bratislava]
politici slovenskí; Československo; Strana slobody; Pokojný Vincent [1899-1982];

MFN 42411 (2/2)
Pešek, Jan : Mocenský zásah proti Strane slobody v roku 1956. Prípad Vincent Pokojný a spol. 58, 2010, č. 4, s. 685-698. Rés. nem. s. 698 Machteingriff gegen die Freiheitspartei im Jahr 1956. Der Fall Vincent Pokojný.
politické procesy; procesy politické; politické strany; strany politické; Strana slobody; 1956; Pokojný Vincent [1899-1982];

Zdrojový dokument (HČ)

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: