DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 2149 (1/9)
Andrej Hlinka v slove a obraze. Zborník článkov a fotografií, ktorý na uctenie Hlinkovej pamiatky do tlače začal zbierať Ján Mešťančík. [Zost.]: Kirschbaum, Jozef M. - Fuga, František. Toronto - Ružomberok, Zahraničná Matica slovenská 1991. 349 s., obr. príl.
    [Z obsahu]: BRÁZDA, Andrej: Na cestu, s. 5-6; KIRSCHBAUM, Jozef: Úvodom, s. 7-13; TISO, Jozef: Idea, ktorá vyniesla Hlinku na vrchol, s. 14-16; POLAKOVIČ, Štefan: A. Hlinka v perspektíve našich dejín, s. 17-23; BENIAK, Valentín: Hlinkov pochod, s. 23-24; ĎURICA, Milan S.: Priekopník sociálne spravodlivosti, s. 25-33; VNUK, František: A.Hlinka a mladé slovenské pokolenie, s. 34-36; FUGA, František J.: Moje záväzky k Hlinkovi, s. 37-41; ZVONICKÝ, Gorazd: Zemplín Hlinkovi, s. 42-43; MACEK, Alojz: Bez mládeže my nikdy..., s. 44-48; MEDERLY, Karol: Hlinka a tlač, s. 49-52; RUDINSKÝ, Jozef: Andrej Hlinka na mierovej konferencii, s. 53-60; BOR, Ján E.: Večne živý v národe, s. 61-69; MIKUŠ, Jozef A.: Pribinove oslavy, s. 70-73; KANDRA, Ľudovít: Andrej Hlinka a evanjelici, s. 74-80; ŽARNOV, Andrej: Černová, s. 114; SIDOR, Karol: Život Andreja Hlinku do r. 1926, s. 115-141; BEŠEŇOVSKÝ, Ľudo: Modlitba, s. 142; VNUK, František: Andrej Hlinka po r. 1926, s. 143-174; ORLOV, Ignác Grebáč: I klesol orol..., s. 175-176; JANKOVSKÝ, Marián: Bol viac než prorok, s. 209-212; PAUČO, Jozef: Vladko Maček o Hlinkovi, s. 213-217; KIRSCHBAUM, Jozef: Pittsburská dohoda, s. 218-225; GAŠPAR, Tido J.: Je reč o Andrejovi Hlinkovi, s. 226-118; KOVAČIČ, Štefan: Prečo ho komunisti nenávideli, s. 229-231; ZÚBEK, Teodorik J.: Okoličiansky odpust, s. 232-235; BAJAN, Pavol S.J.: Hrsť spomienok, s. 236-243: Andrej Hlinka v Amerike, s. 244-247; HREHA, Štefan: Hlinka a Slováci v Kanade, s. 248-258; GEJDURA, Štefan: V zátiší Hlinkovho ovzdušia, s. 259-262; ČULEN, Konštantín: Keď chcel ísť Hlinka do Ameriky , s. 263-267; TOMKO, Vladimír: Moje spomienky na preláta, s. 268-272; KIRSCHBAUM, Jozef M.: A. Hlinka and his role in Slovak History, s. 289-300; PIUS XI: Milovanému synovi, s. 301-302; BEŠEŇOVSKÝ, Ľudo: Spomienky, s. 303-311; KYSUCKÝ, I.S.: Spomienky na Hlinku, s. 312-314; Posledné posolstvo americkým Slovákom, s. 315-319; OKÁĽ, Ján: Andrej Hlinka a tri oštiepky, s. 320-324; STOLÁRIK, Imrich: Tak pozerali na Hlinku iní, s. 325-326; JANKOVIČ, Ladislav: Zo spomienok, s. 327-333; PIAČEK, Kornel: Hlinkov duch medzi nami v Kanade, s. 334-338; ČULEN, Konštantín: Posledné posedenie, s. 339-344; FILO, Emanuel: Spomienky lekára, s. 345-349.
Zemplín; Černová-Ružomberok; Ružomberok-Černová; Hlinka Andrej [1864-1938]; Mešťančík Ján;

MFN 3811 (2/9)
Bohuslav Muž s ranami. Trnava, Spolok sv.Vojtecha v spolupráci so Slovenským ústavom sv. Cyrila a Metoda v Ríme 1992. 318 s. [Taliansky rehoľník kapucín páter Pius 1887-1968. Biografia.]
Pius; Bohuslav;

MFN 4244 (3/9)
Hodas, Karol : Pápež v moci cisára. Napoleon Bonaparte verzus Pius VII. HR 3, 1992, č. 9, s. 8-9.
Napoleon I. Bonaparte [1769-1821]; Pius VII.;

MFN 16425 (4/9)
Pius, Miroslav : Ján Francisci-Rimavský a vrcholná fáza slovenského národného obrodenia. Br., Národné osvetové centrum 1997. 96 s.
Francisci-Rimavský Ján [1822-1905]; Francisci Ján [1822-1905]; Francisci-Rimavský Ján [1822-1905];

MFN 21013 (5/9)
Bartl, Július : Pápež v službách demokracie. Aeneas Silvius Piccolomini a jeho misia v strednej Európe. HR 11, 2000, č. 6, s. 12-14.
pápeži; Silvius Piccolomini [1408-1464]; Pius II. [1408-1464];

MFN 25344 (6/9)
Blet, Pierre : Pius 12. a druhá svetová vojna podľa vatikánskych archívov. [Prel.]: Borovská, Zuzana - Michalíková, Mária. Br., Kalligram 2002. 285 s., reg.
OHLASY: [rec.]: Kamenec Ivan, Návraty k citlivej téme. OS 6, 2002, č. 9, s. 67-68; tiež [anot.]: Kamenec Ivan, HČ 50, 2002, č. 3, s. 529-530; tiež [rec.]: Mulík Peter, Historický zborník 13, 2003, č. 1-2, s. 217-219.
pápeži; vojna druhá svetová; pramene; Pius XII. [1876-1958];

MFN 30286 (7/9)
Haľko, Jozef : Pius XII. a holokaust. In: Účasť kresťanov v protifašistickom odboji v strednej Európe v rokoch 1933-1945. Zborník. Časť 2. Liptovský Mikuláš, Tranoscius Múzeum SNP v Banskej Bystrici 2004, s. 13-40.
Pápeži; Holokaust; Pius XII. [1876-1958];

Zdrojový dokument (Účasť kresťanov v protifašistickom odboji v strednej Európe v rokoch 1933-1945. Zborník. Časť 2.)

MFN 38509 (8/9)
Letz, Róbert : Pius XII. a Slováci v rokoch 1939 - 1945. In: Slovensko a Svätá stolica. Trnava, Slovenský historický ústav v Ríme - Trnavská univerzita v Trnave 2008, s. 273-312. Rés. lat. s. 311-312
politika zahraničná; vzťahy slovensko-vatikánske; vzťahy vatikánsko-slovenské; pápeži; 1939-1945; Pius XII. [1876-1958];

Zdrojový dokument (Slovensko a Svätá stolica.)

MFN 38852 (9/9)
Pius, Miroslav : Čakanskí bronzoví bojovníci. Tlmače, Mestské kultúrne stredisko 2008. 184 s.
mohyly; hradiská; sídliská;

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: