DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 1329 (1/4)
Kraus, Cyril : Na tému Samuel Ormis dramatik. OG 21, 1990, č. 1, s. 31-32.
Ormis Samuel [1824-1875];

MFN 4938 (2/4)
Obzor Gemera-Malohontu 23, 1992, č. 3. [Monotematické číslo venované vedeckej konferencii k 130. výročiu otvorenia prvého Slovenského ev. a. v. gymnázia v Revúcej. Konferencia sa konala 10.-12.9.1992.] 1992,
    [Z obsahu]: ALBERTY, Július: Otvárací príhovor..., s. 78-81; GALLO, Ján: Miesto prvého Slovenského ev. a. v. gymnázia v Revúcej v procese formovania novodobého slovenského národa, s. 82-89; ČUMA, Andrej: Výchovnovzdelávací proces na revúckom gymnáziu, s. 89-95; SEDLÁK, Imrich: Literárna aktivita na prvom Slovensko ev. a. v. gymnáziu v Revúcej, s. 95-97; KOVAČKA, Miloš: Osobnosť A. H. Škultétyho a jeho program v slovenskom vzdelávaní v 19. storočí, s. 97-104; SROGOŇ, Tomáš: Princípy demokratickosti, národnosti a humanizmu v pedagogickom diele S. Ormisa, s. 105-110; LUKÁČ, Eduard: Ľudovýchovná činnosť Samuela Ormisa, s. 111-116; FRÁK, Gustáv: Matej Nandrássy a prvé Slovenské ev. a. v. gymnázium v Revúcej, s. 116-119; MICHALIČKA, Vladimír: Michal Bodický - historik revúckeho školstva, s. 123-124.
Revúca; Škultéty August Horislav [1819-1892]; Ormis Samuel [1824-1875]; Nandrássy Matej; Bodický Michal [1852-1935];

MFN 13015 (3/4)
Dubovský, Dušan : Samuel Ormis. Revúca, Mestské kultúrne stredisko 1996. 43 s.
Ormis Samuel [1824-1875];

MFN 29451 (4/4)
Tkáč, Marián : Osobnosti bánk a spoločenského života. In: Ľudia, peniaze, banky. Br., Národná banka Slovenska, Odbor verejných informácií vo vyd. Academic Electronic Press 2003, s. 453-465. Rés. angl. s. 520-521 Leading Personalities in Banking and the Community.
osobnosti bánk; banky; Pauliny-Tóth Viliam [1826-1877]; Francisci Ján [1822-1905]; Príleský Tadeáš [1826-1895]; Hodža Milan [1878-1944]; Hlinka Andrej [1864-1938]; Galbavý Ján [1800-1884]; Kmeť Andrej [1841-1908]; Martinček Jozef [1855-1937]; Nečesálek Karol [1865-1936]; Bodnár Július [1870-1935]; Tiso Jozef [1887-1947]; Gazdík Eduard; Blaho Pavol [1844-1938]; Závodník Štefan [1813-1885]; Bella Metod Matej [1869-1946]; Okánik Ľudovít [1869-1944]; Juriga Ferdiš [1874-1950]; Jurkovič Samuel [1796-1873]; Ormis Samuel [1824-1875]; Markovič Július [1860-1913]; Blaho Pavel [1867-1927]; Lichard Daniel Gabriel [1812-1882]; Kubány Valér [1883-1936]; Daxner Štefan Marko [1822-1892]; Veselovský František [1845-1917]; Milec Ján [1847-1901]; Štefanovič Miloš [1854-1904]; Gacek Mikuláš [1895-1971]; Clementis Vladimír [1902-1950]; Vansová Terézia [1857-1942]; Tajovský Jozef Gregor [1874-1940]; Hečko František [1905-1960]; Balko Ján [1901-1992]; Hviezdoslav Pavol Országh [1849-1921]; Koričánsky Gustav Adolf [1886-1947]; Daxner Ivan [1860-1935]; Straka Ján [1858-1934]; Bobula Ján [1844-1903]; Skyčák Ferko [1870-1953];

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: