DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 11 (1/226)
Kocian, Anton : Orava - turistický sprievodca. Dolný Kubín Miestny odbor Matice slovenskej 1933.
OHLASY: [Úvaha]: Habovštiak Anton, ZbOM 17, 2000, s. 88-92.
turistický sprievodca; Orava [región];

MFN 153 (2/226)
Ciagwa, Jozef : K dejinám Slovákov v Poľsku a k ich kultúrnemu vývinu. In: Zahraniční Slováci a národné kultúrne dedičstvo. Martin, MS 1984, s. 193-200. Rés. angl.
    OHLASY: Rec.: Kantor Ryszard, Przeglad Polonijny 1985, č. 4, s. 127-129; Pol.: Ciagwa Jozef, K otázke Slovákov na Spiši a Orave, Slováci v zahraničí 15, 1989, s. 196-201.
Spiš; Orava;

MFN 626 (3/226)
Andráš, Peter L. : Dejiny rodu Meško 1190-1990. Zv. 1-4. Banská Bystrica, 1990-1991-1992. 212 s., 133 s., 222 s., 124 s. Strojopis. [Dejiny jedného z najstarších oravských a liptovských rodov.]
    Anot.: -Z. Ď.-, Genealogicko-heraldický hlas 3, 1993, č. 2, s. 42-43.
Liptov; Orava; Meško [rod];

MFN 827 (4/226)
Čaplovič, Ján : Portréty dejateľov Oravy. [Z pôv. rkp. pozostalosti pre tlač upr.]: Čaplovič, Pavol - Vrabček, Martin. Dolný Kubín, ORA-PRESS pre ONV v Dolnom Kubíne 1990. 169 s.
Orava;

MFN 828 (5/226)
Čaplovičová, Zdena - Langer, Juraj - Huba, Peter : Múzeum oravskej dediny. Sprievodca po expozícii. Martin, Osveta pre Oravské múzeum v Dolnom Kubíne 1990. 136 s. Rés. rus., nem., angl., maď.
Orava;

MFN 834 (6/226)
Čerňan, Igor : Príspevok regiónu Oravy k národnému upevneniu Slovákov. In: Aktuálne otázky školského múzejníctva 2. Bratislava, Ústav informácií a prognóz školstva, mládeže a telovýchovy 1990, s. 98-112.
Orava;

Zdrojový dokument (Aktuálne otázky školského múzejníctva 2.)

MFN 1403 (7/226)
Langer, Jiří : Spoločenské stavby v sídelnej štruktúre oravských dedín. ZbSNM 84-Etnografia 31, 1990, s. 39-51. Rés. rus., nem., angl.
Orava;

MFN 1611 (8/226)
Orava. Turistický sprievodca ČSFR. [Nap.]: Hencovský, Ján a kol. Br., Šport 1990. 244 s.
turistický sprievodca; Orava;

MFN 1723 (9/226)
Prikryl, Ľubomír Viliam : Niekdajšie kúpele Slaná Voda na Orave. Balneologický spravodajca 29, 1990, s. 70-93.
Orava;

MFN 2101 (10/226)
Žibritová, Gabriela : Seminár o osobných knižniciach dejateľov. [Dolný Kubín, 6.-7.6.1989, seminár pri príležitosti 150. výročia darovania Čaplovičovej knižnice Orave.] Zväzový bulletin 21, 1990, č. 1, s. 35-42.
Dolný Kubín; Orava; Čaplovič Vavrinec [1778-1853];


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: