DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 214 (1/167)
Numizmatika v Československu. K 10. medzinárodnému numizmatickému kongresu. Londýn 8.-12. september 1986. [Zost.]: Sejbal, Jiří - Šimek, Eduard - Kolníková, Eva. Nitra, Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied 1986. 111 s.
    [Z obsahu]: SEJBAL, Jiří: Numismatická komise při Archeologickém ústavu ČSAV, s. 10-15; SEJBAL, Jiří: Moravská sekce Numismatické komise při AÚ ČSAV, s. 16-19; KOLNÍKOVÁ, Eva: Komisia pre numizmatiku pri Archeologickom ústave SAV, s. 20-24; NEMEŠKALOVÁ-JIROUDKOVÁ, Zdenka: Archeologický ústav Československé akademie věd, s. 25-32; KOLNÍKOVÁ, Eva - HUNKA, Ján: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, s. 33-40; SEJBAL, Jiří; Numismatická komise při Ústředním muzeologickém kabinetu Národního muzea, s. 41-44; HÁSKOVÁ, Jarmila: Numismatické oddělení Národního muzea, s. 45-50; ŠTĚPKOVÁ, Jarmila: Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, s.51-53; HÁSKOVÁ, Jarmila: Numismatická pracoviště v Čechách s. 54-62; SEJBAL, Jiří: Numismatické oddělení Moravského muzea, s. 63-73; KREJČÍK, Tomáš: Numismatické sbírky na Moravě, s. 74-78; ŠEFČÍK, Erich: Numismatické pracoviště Slezského muzea, s. 79-81; HLINKA, Jozef: Numizmatické oddelenie Slovenského národného múzea, s. 82-90; HLINKA, Jozef: Numizmatické zbierky na Slovensku, s. 91-95; JASENÁK, Ladislav: Múzeum mincí a medailí, s. 96-101; KODÍČEK, Arnošt: Česká numismatická společnost, s. 102-105; HLINKA, Jozef: Slovenská numizmatická spoločnosť, s. 106-111.


MFN 2643 (2/167)
Hunka, Ján : Numizmatika na Slovensku. In: Archeológia - história - geografia. Nitra, Archeologický ústav SAV - Katedra histórie pri Pedagogickej fakulte - Katedra geografie pri PF 1991, s. 59-82. Rec.: Korček J., HČ 40, 1992, č. 4, s. 489-492.


MFN 2740 (3/167)
Kazimír, Štefan : Smolnícke mincové kovy v menovom vývoji na Slovensku. HistCarp 21, 1990 [vyd.1991], s. 95-100.
menový vývoj; numizmatika; Smolník [okres Gelnica]; okres: Gelnica;

MFN 3040 (4/167)
Minarovičová, Elena : Portréty v kove. Pamiatky a múzeá 1991, č. 1, s. 7-9.
numizmatika; faleristika;

MFN 3637 (5/167)
Zozuláková, Katarína : Mince malkontentov v zbierkach Východoslovenského múzea. HistCarp 21, 1990 [vyd.1991], s. 143-151.
numizmatika; mince malkontentov;

MFN 4959 (6/167)
Orientačná príručka európskych mincí 16.-20. storočia. Časť 1. Mince Uhorska 1526-1918. Informátor Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV. Suplement 3. [Zost.]: Hunka, Ján. Nitra, Slovenská archeologická spoločnosť 1992. 47 s.
mince; Uhorsko; numizmatika;

MFN 6096 (7/167)
Československé bankovky, : státovky a mince 1919-1992. Praha, Česká národní banka v nakl. Lunarion 1993.
    OHLASY: Rec.: Šustek Z., Numizmatika 12, 1994, s. ; pol. Háskova J., Slovenský nacionalismus i v numismatice. NumL 49, 1994, č. 5-6, s. 186-187.


MFN 11780 (8/167)
Minarovičová, Elena : Medaily a plakety Slovenskej numizmatickej spoločnosti. Br., Slovenská numizmatická spoločnosť 1995. 48 s., čiernobiele fot.
medailérstvo; plakety; numizmatika; Slovenská numizmatická spoločnosť;

MFN 16326 (9/167)
Orientačná príručka európskych mincí 16.-20. storočia. Časť 2. Mince Poľska (1506-1864). Informátor Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV. Suplement 5. [Ed.]: Hunka, Ján. Nitra, Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV a AÚ SAV 1997. 135 s. Rés. s. 134-135. Orientierungshandbuch europäischer Münzen aus dem 16.-20. Jahrhundert. 2. Teil - Münzen aus Polen (1506-1864).
mince; numizmatika;

MFN 17269 (10/167)
Bovan, Marián - Trgina, Gejza : Nálezy stredovekých mincí z Tekovskej Breznice. SlNum 15, 1998, s. 240-242.
numizmatika; Tekovská Breznica [okres Žarnovica]; okres: Žarnovica;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: