DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 7934 (1/1)
Trenčín. Vlastivedná monografia 1. [Zost.]: Šišmiš, Milan. Br., Alfa 1993. 382 s. Rés. angl., nem., franc.
    [Z obsahu]: LUKÁŠ, Jozef: Geoekologické pomery trenčianskej aglomerácie, s. 7-32; NEŠPOROVÁ, Tamara; Najstaršie osídlenie Trenčína, s. 33-46; MARSINA, Richard: Najstaršie dejiny Trenčína, s. 47-72; HORVÁTH, Pavel: Trenčín v období novoveku (1526-1848), s. 73-128; LIPTÁK, Ľubomír: Dejiny Trenčína v rokoch 1849-1918, s. 129-192; PACHANSKÁ, Katarína: K historickej topografii Trenčína, s. 193-212; GAJDOŠOVÁ, Ingrid: Pamiatkové bohatstvo Trenčína, s. 213-232; ŠIŠMIŠ, Milan: Z dejín bývalých dedín na území Trenčína, s. 233-258; ABELOVÁ, Viera: Ľudová strava, odev a zvykoslovie v obciach pričlenených k mestu Trenčín, s. 259-272; CHLEBANA, Milan: Ľudové staviteľstvo, tradičné ľudové zamestnania, doprava a transport v obciach pričlenených k Trenčínu, s. 273-288; DUŽEK, Stanislav: Hudobné a tanečné tradície obcí pričlenených k mestu Trenčín, s. 289-312; RIPKA, Ivor: Jazyk Trenčína a okolia, s. 313-320; ROSENBAUM, Karol: Trenčín a slovenská literárna činnosť v 20.storočí, s. 321-330; MUNTÁG, Emanuel: K hudobnému životu mesta Trenčín (1851-1992), s. 331-342; HÁBL, Vlastimil: Trenčín vo výtvarnom umení a výtvarné umenie v Trenčíne od 2. polovice 19. storočia, s. 343-354; KARLÍKOVÁ, Jana: Osobnosti trenčianskej fotografie (k dejinám fotografie od 2. polovice 19. storočia, s. 355-364; LIPTÁK, Ľubomír: Na prahu súčasnosti, s. 365-374. [Zahrnuté aj dejiny bývalých obcí: Záblatie, Veľké Záblatie, Istebník, Zlatovce, Hanzlíková, Trenčianske Biskupice, Belá, Nozdrkovce, Bobrovník, Nová ulica, Závažie, Hámry, Ľuborča, Kubrá, Kubrica, Opatová nad Váhom, Zamarovce.]
OHLASY: Rec.: Zajonc Juraj, SlNár 46, 1998, č. 2, s. 247-248.
mestá, Slovensko; Trenčín; Záblatie; Veľké Záblatie; Istebník; Zlatovce; Hanzlíková; Trenčianske Biskupice [okres Nové Mesto nad Váhom]; okres: Nové Mesto nad Váhom; Belá; Nozdrkovce; Bobrovník; Nová ulica; Závažie; Hámry; Ľuborča; Kubrá [okres Trenčín]; Kubrica; Opatová nad Váhom; Zamarovce;

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: