DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 1446 (1/3)
Lukačka, Ján : Vývin osídlenia a majetkových pomerov v oblasti hornej Nitrice do 16.storočia. HNitra 14, 1990, s. 82-105.
Nitra; Nitrica;

MFN 10018 (2/3)
Slovenské národné povstanie. Odboj a SNP v obciach Dolné Vestenice, Horné Vestenice, Hradište, Nitrianske Sučany, Nitrica, Skačany, Uhrovec. 1939-1945. Prievidza - Topoľčany, OV SZPB 1994. 202 s., fot. príl.
    [Obsah]: TAKÁČ, Ladislav: Slovo na cestu, s. 5-9; FREMAL, Karol: Slovenská spoločnosť, región, odboj a SNP, s. 10-43; MASÁR, Rudolf [zozbieral a upravil]: Spomienky, kroniky, zoznamy účastníkov odboja, fotografie a dokumenty, s. 44-199.
Dolné Vestenice; Horné Vestenice; Hradište; Nitrianske Sučany [okres Prievidza]; okres: Prievidza; Nitrica; Skačany [okres Topoľčany]; Uhrovec [okres Bánovce nad Bebravou]; okres: Bánovce nad Bebravou;

MFN 49444 (3/3)
Nitrica. Dedina plná čuhliarskych vozov. [Zost.]: Géczyová, I. - Grešner, L. Prievidza, Patria I. 2014. 299 s.
obce, Slovensko; Nitrica [okres Prievidza]; okres: Prievidza;

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: