DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 274 (1/152)
Bača, Róbert : Dejiny archeologického bádania v Moravanoch nad Váhom. Vlastivedný spravodajca okresu Trnava 1987, [vyd.1988], s. 27-43.
Moravany nad Váhom;

MFN 563 (2/152)
Smutný, Drahomír : Vliv Slovenského národního povstání na odbojové hnutí na Moravě. ZbMSNP 14, 1989, s. 115-136. Rés. rus., nem.
Morava;

MFN 1365 (3/152)
Kučera, Matúš : Veľká Morava a bulharský štát. (K politicko-teritoriálnym vzťahom.) ZbFFUKom-Historica 37, 1987 (vyd. 1990) s. 15-45. Rés. rus., nem.


MFN 1771 (4/152)
Ruttkay, Alexander : Súčasti výzbroje, jazdeckého výstroja a konského postroja z 15. stor. z Kostolca pri Ducovom (obec Moravany nad Váhom). Balneologický spravodajca 28, 1989 [vyd.1990], s. 145-157. Rés. nem.
15. storočie; Moravany nad Váhom;

MFN 1772 (5/152)
Ruttkay, Alexander : Terénna archeologická expozícia na Kostolci v Moravanoch nad Váhom v časti Ducové. Skúsenosti a výhľady. In: Študijné zvesti AÚ SAV 26-II - Archeologické pamätníky. Výskum, ochrana a využitie pre potreby spoločnosti, 1990, s. 341-345. Rés. nem., rus.
Kostolec v Moravanoch nad Váhom;

MFN 2156 (6/152)
Avenarius, Alexander : Veľká Morava z pohľadu Byzancie. Diplomatické pozadie cyrilometodskej misie. HR 2, 1991, č. 3, s. 4-5.
slavistika; Veľká Morava; misia cyrilometodská; cyrilometodská misia; vzťahy byzantsko-veľkomoravské; vzťahy veľkomoravsko-byzantské; diplomacia; Cyril Konštantín [826/827-869]; Konštantín Cyril [826/827-869]; Metod [815-885];

MFN 2726 (7/152)
Kanovský, Martin : Veľká Morava - spoločný štát Čechov a Slovákov. HR 2, 1991, č. 9, s. 33.
Veľká Morava; Bohemika;

MFN 4305 (8/152)
Hulman, Anton : Moravany nad Váhom. História a súčasnosť. Moravany nad Váhom, Obecný úrad 1992. 51 s.
Moravany nad Váhom;

MFN 5193 (9/152)
Ruttkay, Alexander : Novoveká fáza cintorína na "Kostolci" pri Ducovom. (Problematika mincí toliarového obdobia v hroboch.) SlNum 12, 1992, s. 91-124. Rés. nem.
Moravany nad Váhom; Ducové pri Piešťanoch; Kostolec pri Ducovom;

MFN 5693 (10/152)
Zemek, Metoděj - Bombera, Jan - Filip, Aleš : Piaristé v Čechách na Moravě a ve Slezsku 1631-1950. [Úv. nap.]: Balcells, Joseph Maria. [Upr.]: Kollár, Pavol P. Prievidza, Vyd. TEXTM pre Kolégium piaristov v Prievidzi 1992. 330 s. Rés. nem., tal. Reg.
OHLASY: anot.: Maťovčík Peter, HČ 44, 1996, č. 2, s. 339-340.
piaristi; Bohemika; Morava; Sliezsko;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: