DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 1079 (1/146)
Hlinka, Jozef : Arpádovské mince v zbierke numizmatického oddelenia Slovenského národného múzea. ZbSNM 84-História 30, 1990, s. 277-288.


MFN 1533 (2/146)
Minarovičová, Elena : Grécke mince v zbierke Slovenského národného múzea - 2. ZbSNM 84-História 30, 1990, s. 259-275. Rés. rus., nem.


MFN 1534 (3/146)
Minarovičová, Elena : Rímske mince v zbierke Slovenského národného múzea I. Martin, Osveta pre Historické múzeum SNM v Bratislave 1990. 117 s. Reg. všeobecný. Rés. nem., angl., rus.


MFN 1788 (4/146)
Sejbal, Jiří : K počátkům zlaté mince ve střední Evropě. SlNum 11, 1990, 37-47. Rés. rus., nem.


MFN 2778 (5/146)
Kolníková, Eva : Bratislavské keltské mince. Br., Tatran 1991. 102 s. Rés. angl., nem., rus.
Bratislava;

MFN 3637 (6/146)
Zozuláková, Katarína : Mince malkontentov v zbierkach Východoslovenského múzea. HistCarp 21, 1990 [vyd.1991], s. 143-151.
numizmatika; mince malkontentov;

MFN 3768 (7/146)
Baxa, Peter - Kolníková, Eva : Keltské mince z Bratislavy - Vydrice. SlNum 12, 1992, s. 139.
Bratislava-Vydrica; Vydrica-Bratislava;

MFN 4516 (8/146)
Kolníková, Eva : Mince z bratislavského oppida. Dvetisícročné svedectvo o živote na našom území. HR 3, 1992, č. 4, s. 2-3.
Bratislava;

MFN 4959 (9/146)
Orientačná príručka európskych mincí 16.-20. storočia. Časť 1. Mince Uhorska 1526-1918. Informátor Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV. Suplement 3. [Zost.]: Hunka, Ján. Nitra, Slovenská archeologická spoločnosť 1992. 47 s.
mince; Uhorsko; numizmatika;

MFN 5499 (10/146)
Tomášová, Božena - Kolníková, Eva : Nález keltskej mince z Prešova. SlNum 12, 1992, s. 136-137.
Prešov;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: