DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 1773 (1/60)
Ruttkay, Fraňo : Pravda v Michalovciach. Z dejín československej žurnalistiky po oslobodení. VlČ 39, 1990, s. 6-8.
Michalovce;

MFN 2076 (2/60)
Zozuláková, Katarína : Nálezy mincí z trhovišťa v okrese Michalovce v zbierkach východoslovenského múzea HistCarp 20, 1989 [vyd.1990], s. 292-298. Rés. rus., nem.


MFN 2419 (3/60)
Džupa, Karol : Príspevky k dejinám požiarnej ochrany v okrese Michalovce. Praha, Tisková, ediční a prop. služba 1991. 165 s.
Michalovce;

MFN 3220 (4/60)
Poslovia večnej pravdy. [Zost.]: Sirochman, Ernest. Michalovce, Miestny odbor Matice slovenskej Michalovce 1991. 44 s. [Cyril a Metod.]
Veľká Morava; slavistika; vierozvestci veľkomoravskí; Cyril Konštantín [826/827-869]; Konštantín Cyril [826/827-869]; Metod [815-885];

MFN 3605 (5/60)
Z Histórie miest a obcí Michalovského okresu. [Zost.]: Sendeková, Eva. Michalovce, Okresná knižnica 1991. 124 s.
Michalovce;

MFN 4778 (6/60)
Matejko, Ľubor : Niekoľko poznámok k náhrobnému nápisu kniežaťa Presiana v Michalovciach. SlŠt 1992 [vyd.1993], č. 2, s. 136-147. Rés. angl.
Michalovce; Presian;

MFN 5464 (7/60)
Takács, Péter - Udvari, István : Szlovák nyelvü paraszti vallomások Mária Terézia korából. Adalékok zempléni ruszin és szlovák közsegek történetéhez. [Slovenské roľnícke fasie z doby Márie Terézie. Príspevky k histórii zemplínskych, rusínskych aj slovenských osídlení.] Nyíregyháza Gprint Iroda 1992. 148 s. Vásvári Pál Társaság Füzetei 7. [Ťažiskom prác je 15 zemplínskych obcí.]
    OHLASY: rec.: Švagrovský Štefan, - Žigo Pavol,: Dva pramene k dejinám predspisovnej slovenčiny, Slr 58, 1993, č. 4, s. 252-255; rec.: Švagrovský Štefan, - Žigo Pavol, Verbum 4, 1993, č. 2, s. 119-121.
Zemplín; Banské; Detrík; Ohradzany; Krásny Brod; Kudlovce; Porúbka; Repejov; Ruské [okres Humenné]; Stakčín; Suché; Trebišov; Ubľa; Ulič; Vladiča; Zubné; Vranov nad Topľou [okres]; Humenné [okres]; Michalovce [okres]; Svidník [okres]; Mária Terézia [1717-1780];

MFN 6396 (8/60)
Geografické názvy okresu Michalovce. Br., Geodetický a kartografický ústav 1993. 90 s. Rés. angl.
Michalovce [okres];

MFN 6667 (9/60)
Ján Murín. [Zost.]: Sirochman, Ernest. Michalovce, Spolok sv. Cyrila a Metoda 1993. 48 s.
Murín Ján;

MFN 9491 (10/60)
Mesto Strážske. [Zost. a texty]: Jáger, Mikuláš. Michalovce, Zemplínske múzeum 1994. 47 s. [Obrázková publikácia.]
Strážske [okres Michalovce]; okres: Michalovce;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: