DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 190 (1/61)
Thurocz, Johannes de : Chronica Hungarorum. I. Textus. [Ed.]: Galántai, Elisabeth - Kristó, Július. Bp., Akadémiai Kiadó 1985. 332 s. Ed. Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum, Series Nova, Tom. VII.
    OHLASY: anot.: Marsina Richard, HČ 39, 1991, č. 6, s. 687-688; rec. Grössing Helmuth, MIÖG 101, 1993, č. 1, s. 131.
Thurocz Johannes De;

MFN 377 (2/61)
Thurocz, Johannes de : Chronica Hungarorum. II. Comentarii. 1. Ab initio usgue ad annum 1301. [Ed.]: Mályus, Elemér - Kristó, Július. Bp., Akadémiai Kiadó 1988. 603 s. Ed. Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum, Series Nova, Tom. VIII.
    OHLASY: anot.: Marsina Richard, HČ 39, 1991, č. 6, s. 687-688; rec. Grössing Helmuth, MIÖG 101, 1993, č. 1, s. 131.
Thurocz Johannes De;

MFN 378 (3/61)
Thurocz, Johannes de : Chronica Hungarorum. II. Comentarii. 2. Ab anno 1301 usque ad annum 1487. [Ed.]: Mályus, Elemér - Kristó, Július. Bp., Akadémia Kiadó 1988. 500 s. Ed. Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum, Series Nova, Tom. IX.
    OHLASY: anot.: Marsina Richard, HČ 39, 1991, č. 6, s. 687-688; rec. Grössing Helmuth, MIÖG 101, 1993, č. 1, s. 131.
Thurocz Johannes De;

MFN 434 (4/61)
Döry, F. - Bónis, G. - Teke, S. : Decreta regni Hungariae. Gesetze und Verordnungen Ungarns. 1458-1490. Bp., Akadémiai Kiadó 1989. 391 s.
OHLASY: [anot.]: Marsina Richard, HČ 38, 1990, s. 897-899.


MFN 609 (5/61)
A Balassa család levéltára 1193-1526. [Archív rodiny Balassa 1193-1526.] [Ed.]: Fekete Nagy, Antal - Borsa, Iván. Bp., Akadémiai Kiadó 1990. 273 s. Ed. A Magyar orzságos levéltár kiadványai II. Forráskiadványok.
OHLASY: [rec.]: Marsina Richard, SlArchiv 26, 1991, č. 2, s. 143.
rody; archívy rodové; šľachta; Balaša [rod];

MFN 631 (6/61)
Anjou-Kori oklevéltár. (Documenta res Hungaricas tempore regum andegavensium illustrantia 1301-1387.) I. 1301-1305. [Preside]: Kristó, Julio. [Adiuvantibus]: Almási, Tiburtio - Blazovich, Ladislao - Érszegi, Geisa - Makk, Francisco. [Szerkesztette]: Kristó, Gyula. [A pecsétek leírását készítette]: Kovács, Zsuzsanna. Bp. - Szeged, JATE 1990. 530. s., reg. menný. Ed. Documenta res Hungaricas tempore regum andegavensis illustrantia 1301-1387. Rec.: Marsina Richard, SlArchiv 27, 1992, č. 2, s. 122-124.
Rec.: Almási Tibor, Archivum Sala 2, 2005, 158-167.
1301-1305; Uhorsko; pramene; Anjou [rod];

MFN 868 (7/61)
Dejiny Spoločnosti Ježišovej na Slovensku 1561-1988. [Zost.]: Krapka, Emil - Mikula, Vojtech. Cambridge, Ontario, Canada Dobrá kniha 1990. 526 s., 24 s. far. obr. príl. Reg. menný, miestny. Rés. slov., angl., nem., franc., maď.
OHLASY: Rec.: Jankovič Vendelín, SlArchiv 27, 1992, č. 1, s. 117-120; Turčan Vladimír, Pamiatky a múzeá, 1993, č.1, s. 43; Struhár J. PR 45, 1993, č. 9-10, s. 599-600; tiež rec.: Gerald J., Sabo Ján S., Slovakia 36, 1998, č. 66-67, s. 128-131; tiež rec.: Gerald J., Sabo Ján S., Slovakia 36, 1998, č. 66-67, s. 128-131; rec.: Marsina Richard, Viera a život 1, 1991, s. 143-146.
Spoločnosť Ježišova;

MFN 2131 (8/61)
A Justh család levéltára 1274-1525. [Vyd.]: Borsa, Iván. Bp., Akadémiai Kiadó 1991. 322 s., reg. Rec.: Marsina Richard, SlArchiv 27, 1992, č. 2, s. 121-122.
Justh [rod];

MFN 3230 (9/61)
Potemra, Michal : Názor na vývoj slovenskej historiografie v rokoch 1945-1990. 39, 1991, č. 4-5, s. 412-415.
OHLASY: Polemika: Marsina Richard, K prvej časti diskusného príspevku M.Potemru. HČ 39, 1991, č. 4-5, s. 415.
1945-1990; historiografia slovenská;

MFN 3337 (10/61)
Slivka, Michal - Vallašek, Adrián : Hrady a hrádky na východnom Slovensku. Košice, Východoslov. vydav. 1991. 271 s. Rés. slov., nem., angl., rus., maď.
    OHLASY:rec.: Avenarius Alexander, Hrady bez legiend, SP 108, 1992, č. 4, s. 135-136; anot.: Marsina Richard, HČ 40, 1992, č. 3, s. 388-389; anot.: Kajzer Leszek, KHKM 40, 1992, č. 2, s. 219-220;[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: