DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 1218 (1/15)
Kartous, Peter : XXVI. medzinárodná konferencia Table ronde des archives v Madride. [2.-5.10.1989.] SlArchiv 25, 1990, č. 1, s. 163-166.
Madrid [ES];

MFN 2735 (2/15)
Kartous, Peter : Svetové stretnutie historikov v Madride. SlArchiv 26, 1991, č. 1, s. 198-201. (26.8.-2.9.1990, Madrid.)
Madrid [ES];

MFN 2805 (3/15)
Kováč, Dušan - Sorby, Karol - Vozár, Jozef : 17. medzinárodný kongres historických vied v Madride. [26.8.-2.9.1990] 39, 1991, č. 2, s. 232-236.
Madrid [ES];

MFN 2814 (4/15)
Kováč, Dušan : Obzretie sa za Madridom. Čo sa deje vo svetovej historickej vede? NSl 33, 1991, č. 8, s. 7. [Medzinárodný historický kongres.]
kongresy historické; kongresy medzinárodné; Madrid [ES];

MFN 5619 (5/15)
Vozár, Jozef : Das Montantechnische Schulwesen in der Tschechoslowakei. In: 17 Congreso International de Ciencias Historicas. I. Sección cronologica. Madrid, Comité International des Sciences Historiques 1992. s. 301-307. [Separát.]
Banská Štiavnica;

MFN 17309 (6/15)
Chajma, František : Slovenský post v Madride. In: Slovenský povojnový exil. Martin, MS 1998, s. 143-146.
exil slovenský povojnový; Madrid [ES];

MFN 17731 (7/15)
Hallon, Ľ[udovít] : Dvanásty medzinárodný kongres hospodárskych dejín v Madride. [24.-28.8.1998] 46, 1998, č. 4, s. 707-709.
hospodárske dejiny; kongresy historické; kongresy medzinárodné; Madrid;

MFN 24553 (8/15)
Petruf, Pavol : Z kuloárov diplomacie. Trampoty slovenskej ambasády v Madride. História revue 1, 2001, č. 6, s. 17-19.
diplomacia; Madrid [ES];

MFN 26812 (9/15)
Roncal, A. M. : El asilo diplomátiko en la guerra civil espaňola. Madrid, 2002. 314 s.
OHLASY: [Anot.]: Száras Peter, Vojenská história 9, 2005, č. 2, s. 137-139.
Veľvyslanectvá španielske ; Politika zahraničná;

MFN 27014 (10/15)
Száraz, Peter : Medzinárodná konferencia o prechode k demokracii na Univerzite Complutense v Madride. 50, 2002, č. 2, s. 375-376. [15.-16.11.2001]
Madrid [ES];


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: