DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 3567 (1/4)
Veselý, Daniel : Martin Luther reformátor. Liptovský Mikuláš Tranoscius 1991. 120 s.
Luther Martin [1483-1546];

MFN 10368 (2/4)
Veselý, Daniel : Martin Luther reformátor. Liptovský Mikuláš, Tranoscius 1994. 108 s., obr. príl.
Luther Martin [1483-1546];

MFN 16629 (3/4)
Skladaný, Marián : Čin a rozvaha. Luther a Erazmus v reformácii. HR 8, 1997, č. 5, s. 8-10.
Luther Martin [1483-1546]; Rotterdamský Erasmus [1466/9-1536]; Erasmus Rotterdamský [1466/9-1536];

MFN 27033 (4/4)
Šefčáková, Eva : Ilustrácie vydaní Katechismu doktora Martina Luthera z rokov 1612, 1617 (?) a 1634 ako určujúci znak ich proveniencie. Kniha 2001-2002, 2002, s. 440-456, obr. Rés. nem. s. 451 Illustrationen der Ausgaben des Katechismus von Doktor Martin Luther aus den Jahren 1612, 1617 (?) und 1634 als ein determinatives Merkmal ihrer Provenienz.; angl. s. 451; rus. s. 452.
katechismy; kníhtlač; 1612; 1617; 1634; Luther Martin [1483-1546];

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: