DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 10547 (1/2)
Antológia dejín slovenskej osvety. Zv. 2. [Zost.]: Bakoš, Samuel. Br., Národné osvetové centrum 1995. 343 s.
osveta; Štúr Ľudovít [1815-1856]; Hurban Jozef Miloslav [1817-1888]; Hodža Michal Miloslav [1811-1870]; Závodník Štefan [1813-1885]; Reuss Gustáv Maurícius; Lichard Daniel Gabriel [1812-1882]; Zechenter-Laskomerský Gustáv Kazimír [1824-1908]; Moyzes Štefan [1797-1869]; Radlinský Andrej [1817-1879]; Škultéty August Horislav [1819-1892]; Kadavý Ján [1810-1883]; Kmeť Andrej [1841-1908]; Salva Karol [1849-1913]; Šrobár Vavro [1867-1950];

MFN 29451 (2/2)
Tkáč, Marián : Osobnosti bánk a spoločenského života. In: Ľudia, peniaze, banky. Br., Národná banka Slovenska, Odbor verejných informácií vo vyd. Academic Electronic Press 2003, s. 453-465. Rés. angl. s. 520-521 Leading Personalities in Banking and the Community.
osobnosti bánk; banky; Pauliny-Tóth Viliam [1826-1877]; Francisci Ján [1822-1905]; Príleský Tadeáš [1826-1895]; Hodža Milan [1878-1944]; Hlinka Andrej [1864-1938]; Galbavý Ján [1800-1884]; Kmeť Andrej [1841-1908]; Martinček Jozef [1855-1937]; Nečesálek Karol [1865-1936]; Bodnár Július [1870-1935]; Tiso Jozef [1887-1947]; Gazdík Eduard; Blaho Pavol [1844-1938]; Závodník Štefan [1813-1885]; Bella Metod Matej [1869-1946]; Okánik Ľudovít [1869-1944]; Juriga Ferdiš [1874-1950]; Jurkovič Samuel [1796-1873]; Ormis Samuel [1824-1875]; Markovič Július [1860-1913]; Blaho Pavel [1867-1927]; Lichard Daniel Gabriel [1812-1882]; Kubány Valér [1883-1936]; Daxner Štefan Marko [1822-1892]; Veselovský František [1845-1917]; Milec Ján [1847-1901]; Štefanovič Miloš [1854-1904]; Gacek Mikuláš [1895-1971]; Clementis Vladimír [1902-1950]; Vansová Terézia [1857-1942]; Tajovský Jozef Gregor [1874-1940]; Hečko František [1905-1960]; Balko Ján [1901-1992]; Hviezdoslav Pavol Országh [1849-1921]; Koričánsky Gustav Adolf [1886-1947]; Daxner Ivan [1860-1935]; Straka Ján [1858-1934]; Bobula Ján [1844-1903]; Skyčák Ferko [1870-1953];

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: