DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 7035 (1/18)
Lettrich, Jozef : Dejiny novodobého Slovenska (History of Modern Slovakia). [Doslov nap.]: Čelko, Vojtech. Br., Archa 1993. 224 s. Bibl., reg. menný.
OHLASY: rec.: Letz Róbert, Schopnosť politického pragmatizmu, LT 6, 1993, č. 35, s. 4; tiež rec.: Lipták Ľubomír, HČ 41, 1993, č. 4, s. 464-465; tiež rec.: Hamberger Judit, KLIÓ 4, 1995, č. 1, s. 124-128;
novodobé Slovensko; Lettrich Jozef [1905-1969];

MFN 13488 (2/18)
Kamenec, Ivan : Konferencia o živote a diele Jozefa Lettricha v Bratislave. [6.12.1995] 44, 1996, č. 1, s. 150-151.
Lettrich Jozef [1905-1969];

MFN 14590 (3/18)
Štefanský, Michal : Vždy proti totalite. Odchod Jozefa Lettricha do exilu. HR 7, 1996, č. 3, s. 26.
Lettrich Jozef [1905-1969];

MFN 16136 (4/18)
Matejkin, Stanislav : Jozef Lettrich a jesenná politická kríza na Slovensku v r. 1947. Zborník Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 1997, č. 4, s. 175-179. Rés. angl., s. 179 Jozef Lettrich and the autumn political crisis in Slovakia in 1947.
Lettrich Jozef [1905-1969];

MFN 16137 (5/18)
Mathé, Svätoslav : Dvadsaťpäť postáv modernej slovenskej politiky. Br., Ed. Korene 1997. 93 s.
politici; 1918-89; Böhm Emanuel Teodor [1909-1990]; Clementis Vladimír [1902-1952]; Dérer Ivan [1884-1973]; Dubček Alexander [1921-1992]; Dula Matúš [1846-1926]; Ďurčanský Ferdinand [1906-1974]; Gessay Ignác [1874-1928]; Hlinka Andrej [1864-1938]; Hodža Milan [1878-1944]; Husák Gustáv [1913-1991]; Kempný Ján [1912-1997]; Lettrich Jozef [1905-1969]; Mach Alexander [1902-1980]; Mamatey Albert [1870-1923]; Mičura Martin [1883-1946]; Osuský Štefan [1889-1973]; Rázus Martin [1888-1937]; Sidor Karol [1901-1953]; Sokol Martin; Široký Viliam [1902-1971]; Šrobár Vavro [1867-1950]; Štefánik Milan Rastislav [1880-1919]; Tiso Jozef [1887-1947]; Tuka Vojtech [1880-1946]; Ursíny Ján [1896-1972];

MFN 21731 (6/18)
Kamenec, Ivan : Počiatky verejnopolitickej činnosti Jozefa Lettricha. In: Historik v čase a priestore. [Zost.]: Kamenec, Ivan - Mannová, Elena - Kowalská, Eva. Br., Veda vydavateľstvo SAV - Historický ústav SAV 2000, s. 213-224.
verejnopolitická činnosť; činnosť verejnopolitická; Lettrich Jozef [1905-1969];

MFN 29650 (7/18)
Žatkuliak, Jozef : Jozef Lettrich. Demokrat s politickým citom. In: Do pamäti národa. [Nap.]: Michálek, Slavomír - Krajčovičová, Natália a kol. Br., Veda vydavateľstvo SAV 2003, s. 339-342, fot. [Diviaky - New York]
exil politiciký; demokrati slovenskí; politici slovenskí; Československo; USA; Lettrich Jozef [1905-1969];

MFN 32151 (8/18)
Čelko, Vojtech : Lettrichova interpretácia Štefánika. Zrkadlenie Zrcadlení 2, 2005, č. 2, s. 38-48.
politici slovenskí; pramene; Lettrich Jozef [1905-1969]; Štefánik Milan Rastislav [1880-1919];

MFN 32152 (9/18)
Čelko, Vojtech : Listy úcty a priateľstva. [1.] Koloman Sokol a Jozef Lettrich. Zrkadlenie Zrcadlení 2, 2005, č. 1, s. 60-68.
politici slovenskí; pramene; Lettrich Jozef [1905-1969]; Sokol Koloman [1902-2003];

Zoznam dielov

MFN 32153 (10/18)
Čelko, Vojtech : Začiatky emigrácie Jozefa Lettricha vo svetle korešpondencie s jeho osobným tajomníkom Mirom Haviarom. In: "Spoznal som svetlo a už viac nechcem tmu..." Br., Veda, vydavateľstvo SAV 2005, s. 135-142. Rés. angl. s. 394 Beginnings of Jozef Lettrich's emigration in the light of correspondence with his personal secretary Miro Haviar.
1948-1949; korešpondencia; pramene; emigrácia; politici slovenskí; Lettrich Jozef [1905-1969]; Haviar Miro [1918-];

Zdrojový dokument ("Spoznal som svetlo a už viac nechcem tmu...")


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: