DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 5464 (1/1)
Takács, Péter - Udvari, István : Szlovák nyelvü paraszti vallomások Mária Terézia korából. Adalékok zempléni ruszin és szlovák közsegek történetéhez. [Slovenské roľnícke fasie z doby Márie Terézie. Príspevky k histórii zemplínskych, rusínskych aj slovenských osídlení.] Nyíregyháza Gprint Iroda 1992. 148 s. Vásvári Pál Társaság Füzetei 7. [Ťažiskom prác je 15 zemplínskych obcí.]
    OHLASY: rec.: Švagrovský Štefan, - Žigo Pavol,: Dva pramene k dejinám predspisovnej slovenčiny, Slr 58, 1993, č. 4, s. 252-255; rec.: Švagrovský Štefan, - Žigo Pavol, Verbum 4, 1993, č. 2, s. 119-121.
Zemplín; Banské; Detrík; Ohradzany; Krásny Brod; Kudlovce; Porúbka; Repejov; Ruské [okres Humenné]; Stakčín; Suché; Trebišov; Ubľa; Ulič; Vladiča; Zubné; Vranov nad Topľou [okres]; Humenné [okres]; Michalovce [okres]; Svidník [okres]; Mária Terézia [1717-1780];

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: