DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 21861 (1/3)
Komorová, Klára : Knižnica humanistického zberateľa Melchiora Krupeka. Kniha '97-'98, 2000, s. 182-193.
knižnice; humanisti; Krupek Melchior [1490-1580/83];

MFN 26115 (2/3)
Komorová, Klára : Knižnica významného poľského šľachtica a bibliofila 16. storočia Melchiora Krupeka. The Library of an Outstanding 16th Century Polish Aristocrat and Bibliophil Melchior Krupek. Praha, Národní knihovna České republiky 2002. 153 s.
Ohlasy: [Anot.]: Frimmová Eva, HČ 51, 2003, č. 1, s. 158-160; tiež [rec.]: Valach Július, SlArchiv 38, 2003, č. 1, s. 127-130; tiež [rec.]: Domová Miroslava, Kniha 2003-2004, vyd. 2004, [2 zväzky v jednej publikácii so samostatným stránkovaním a obsahom], zv. 2003, s. 195-196.
knižnice poľské; Krupek Melchior [1490-1580/83];

MFN 28274 (3/3)
Komorovský, Ján : Knižnica renesančného šľachtica. HR 14, 2003, č. 3, s. 27, fot. [knižnica levočského starostu Melchiora Krupeka zo 16. storočia]
renesančné knižnice; knižnica renesančná šľachtica; šľachtici, knižnice; Krupek Melchior [1490-1580/83];

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: