DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 6791 (1/3)
Klčo, Marián - Iliášová, Ľudmila : História Kovaroviec. Kovarce, Obecný úrad 1993. [Okres Topoľčany.]
Kovarce; Topoľčany;

MFN 29921 (2/3)
Cabadajová, Jana : Knižnica Rímsko-katolíckeho farského úradu v Kovarciach. Kniha 2003-2004, vyd. 2004, [2 zväzky v jednej publikácii so samostatným stránkovaním a obsahom], zv. 2004, s. 132-137. Rés. nem. s. 137 Die Bibliothek der römisch-katholischen Pfarramtes in Kovarce; angl. s. 137 The Library of the Roman Catholic Parish Office at Kovarce.
Knižnice farské; Úrady farské; Kovarce [okres Topoľčany]; okres: Topoľčany;

MFN 47383 (3/3)
Gerši, Peter : Cardezovci v Kovarciach, Európe a vo svete. Topoľčany, 2013. 28 s.
OHLASY: Rec.: Drahošová Šarlota, - Keresteš Peter, Súťaž Najlepšie genealogické práce, Genealogicko-heraldický hlas 23, 2013 č. 1-2, s. 58-70.
rody; genealógia; Európa; Kovarce [okres Topoľčany]; okres: Topoľčany; Cardez [rod];

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: