DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 5193 (1/1)
Ruttkay, Alexander : Novoveká fáza cintorína na "Kostolci" pri Ducovom. (Problematika mincí toliarového obdobia v hroboch.) SlNum 12, 1992, s. 91-124. Rés. nem.
Moravany nad Váhom; Ducové pri Piešťanoch; Kostolec pri Ducovom;

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: