DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 1196 (1/14)
Kafka, Richard : Niekoľko poznámok k technológii výroby a sociálnym problémom v sklárni na tabuľové sklo v Kokave nad Rimavicou. OG 21, 1990, č. 4, s. 198-201.
Kokava nad Rimavicou;

MFN 1830 (2/14)
Spišiak, Pavel : Kokava nad Rimavicou v období neskorého feudalizmu a kapitalizmu. Martin, Osveta pre Miestne kultúrne stredisko v Kokave nad Rimavicou 1990. 280 s.
Kokava nad Rimavicou;

MFN 1831 (3/14)
Spišiak, Pavel : Ochotnícke divadlo v Kokave nad Rim. a na okolí v r. 1872-1988. (Stručný prehľad výsledkov výskumu.) OG 21, 1990, č. 1, s. 36-38.
Kokava nad Rimavicou;

MFN 3351 (4/14)
Sokolovský, Leon : Kolešňa Kokavčanov v Bratislave 12946-1981-1991. OGM 22, 1991, č. 2, s. 77-80.
Kokava nad Rimavicou;

MFN 3663 (5/14)
Žilák, Ján : Roľnícke mliekárenské družstvo v Kokave nad Rimavicou. OGM 22, 1991, č. 3, s. 96-98.
Kokava nad Rimavicou;

MFN 5304 (6/14)
Spišiak, Pavel : Ochotnícke divadlo v Kokavskom regióne v rokoch 1872-1992. Martin, Neografia pre Obecný úrad v Kokave nad Rimavicou 1992. 153 s.
Kokava nad Rimavicou;

MFN 8502 (7/14)
Čavojský, Ladislav : Podklady pre divadelné dejiny ochotníkov. SlDiv 42, 1994, č. 2, s. 169-186.
Budmerice [okres Pezinok]; okres: Pezinok; Šurany [okres Nové Zámky]; okres: Nové Zámky; Bánov [okres Nové Zámky]; okres: Nové Zámky; Strážske [okres Michalovce]; okres: Michalovce; Prievidza; Šútovce; Žabokreky; Lipovec; Hubová [okres Ružomberok]; Dubové; Kokava nad Rimavicou; Spišská Nová Ves; Martin; Liptovský Hrádok [okres Liptovský Mikuláš]; okres: Liptovský Mikuláš; Nové Mesto nad Váhom; Strážske [okres Michalovce]; okres: Michalovce;

MFN 14426 (8/14)
Sokolovský, Leon : Podoby a osudy erbu Kokava nad Rimavicou. Kokava nad Rimavicou, Obecný úrad 1996. 14 s.
Kokava nad Rimavicou;

MFN 19741 (9/14)
Haluka, Pavol : Zničenie Kokavy nad Rimavicou 3. augusta 1911. Praha, Vlastný náklad 1999. 63 s.
1911; požiare; Kokava nad Rimavicou [okres Poltár]; okres: Poltár;

MFN 27941 (10/14)
Haluka, Pavol : Dejiny osvety v Kokave nad Rimavicou. Praha, Vlastný náklad 2003.
osveta; obce, Slovensko; Kokava nad Rimavicou [okres Poltár]; okres: Poltár;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: