DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 604 (1/20)
Žilák, Ján : Bansko-hutnícke podnikanie v Malohonte v druhej polovici 18. a začiatkom 19. storočia. VlŠtG 7, 1989, s. 81-104. Rés. rus., nem., maď. [Rimavská Baňa, Hnúšťa, Klenovec, Kokava]
Malohont; Rimavská Baňa; Hnúšťa; Klenovec [okres Rimavská Sobota]; okres: Rimavská Sobota; Kokava [región];

MFN 1196 (2/20)
Kafka, Richard : Niekoľko poznámok k technológii výroby a sociálnym problémom v sklárni na tabuľové sklo v Kokave nad Rimavicou. OG 21, 1990, č. 4, s. 198-201.
Kokava nad Rimavicou;

MFN 1830 (3/20)
Spišiak, Pavel : Kokava nad Rimavicou v období neskorého feudalizmu a kapitalizmu. Martin, Osveta pre Miestne kultúrne stredisko v Kokave nad Rimavicou 1990. 280 s.
Kokava nad Rimavicou;

MFN 1831 (4/20)
Spišiak, Pavel : Ochotnícke divadlo v Kokave nad Rim. a na okolí v r. 1872-1988. (Stručný prehľad výsledkov výskumu.) OG 21, 1990, č. 1, s. 36-38.
Kokava nad Rimavicou;

MFN 3351 (5/20)
Sokolovský, Leon : Kolešňa Kokavčanov v Bratislave 12946-1981-1991. OGM 22, 1991, č. 2, s. 77-80.
Kokava nad Rimavicou;

MFN 3663 (6/20)
Žilák, Ján : Roľnícke mliekárenské družstvo v Kokave nad Rimavicou. OGM 22, 1991, č. 3, s. 96-98.
Kokava nad Rimavicou;

MFN 5303 (7/20)
Spišiak, Pavel : Ľudové stravovanie v kokavskom regióne. OGM 23, 1992, č. 1, s. 30-36.
Kokava [región];

MFN 5304 (8/20)
Spišiak, Pavel : Ochotnícke divadlo v Kokavskom regióne v rokoch 1872-1992. Martin, Neografia pre Obecný úrad v Kokave nad Rimavicou 1992. 153 s.
Kokava nad Rimavicou;

MFN 7710 (9/20)
Spišiak, Pavel : Ľudové tanečné hudby v kokavskom regióne. OGM 24, 1993, č. 1, s. 37-41.
Kokava [región];

MFN 8153 (10/20)
Žilák, Ján : Na margo vzniku a činnosti malohontských sklární Utekáčska skláreň. OGM 24, 1993, č. 3, s. 117-125. [Pomiestny názov v chotári Kokavy.]
Utekáč; Kokava [región]; Malohont;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: