DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 4277 (1/40)
Horváth, Pavel : Oravskí členovia Slovenského učeného tovarišstva. ZbOM 1992, s. 44-49.
    [A.Argai, A.Capovský, T.Červeň, M.Dlholúcky, I.Galas, V.Gazda, D.Grotovský, J.Grotovský, A.Habiňák, J.Hámorník, I.Jurčák, J.A.Jurčák, J.Klinovský, M.Kovalčík, A.Kršák, J.Kubáni, Ch.Lašák, Á.Mutňanský, A.Nedecký, Š.Šefčík, J.Šperlák, M.Trsťanský]
Orava; Argai Adam; Capovský Andrej; Červeň Tomáš; Dlholúcky Michal; Galas Imrich; Gazda Vojtech Adalbert; Grotovský Daniel; Grotovský Ján; Habiňák Anton; Hámorník Ján; Jurčák,Ignác; Jurčák Jakub Alojz; Klinovský Jozef; Kovalčík Martin; Kršák Andrej; Kubáni Jozef; Lašák Cherubín; Mutňanský Ábel; Nedecký Alexej; Šefčík Šimon; Šperlák Ján; Trsťanský Matúš;

MFN 4866 (2/40)
Moravec, Rudolf - Tichý, Miloslav - Beniak, Milan - Moravcová, M. - Pavlíková, Ľudmila : K histórii Chirurgickej kliniky Lekárskej fakulty Slovenskej univerzity v Bratislave počas vojnových rokov (1941-1945). BLL 93, 1992, č. 10, s. 547-549.
Bratislava;

MFN 6804 (3/40)
Klinda, Jozef : Zabudnutý priekopník ochrany prírody. Ochrana prírody 2, 1993, s. 269-272. [Karol Kaán.]
Kaán Karol;

MFN 7588 (4/40)
Ruffleux, Jean-Marie - Balédent, Jean : V Babylone. Mezopotámia za Nabukadnezara. Zv. 2. Dobrodružstvo archeológie. Ako sa datujú objavy. Semiramidine záhrady. Klinové písmo. [Z fran. prel.]: Breznenová, Eva. Br., Fortuna print 1993. 69 s.


MFN 7658 (5/40)
Skúsenosti s činnosťou oddelenia klinickej epidemiológie po 25 rokoch jeho existencie v klinickom zariadení. BLL 94, 1993, č. 11, s. 605-606.


MFN 8347 (6/40)
Bíroš, Vladimír : Súpis domov bývalého Námestovského okresu. [Babín, Beňadovo, Bobrov, Breza, Hruštín, Oravská Jasenica, Klin, Krušetnica, Lokca, Lomná, Slanica, Ťapešovo, Ústie nad Oravou, Vaňovka, Vasiľov, Vavrečka, Zubrohlava, Mútne, Novoť, Oravská Lesná, Oravská Polhora, Oravské Veselé, Rabča, Rabčice, Sihelné, Zákamenné.] ZbOM 11, 1994, s. 34-60.
Oravská Lesná [okres Námestovo]; okres: Námestovo; Babín; Beňadovo [okres Námestovo]; Bobrov; Breza [okres Dolný Kubín]; okres: Dolný Kubín; Hruštín; Oravská Jasenica; Klin [okres Námestovo]; Krušetnica [okres Dolný Kubín]; Lokca; Lomná; Slanica; Ťapešovo; Ústie nad Oravou; Vaňovka; Vasiľov; Vavrečka; Zubrohlava [okres Námestovo]; Mútne; Novoť; Oravská Lesná; Oravská Polhora; Oravské Veselé; Rabča; Rabčice; Sihelné [okres námestovo]; Zákamenné [okres Námestovo]; okres: Námestovo;

MFN 9554 (7/40)
Moravec, Rudolf - Tichý, Miloslav - Beniak, Milan - Moravcová, M. - Pavlíková, Ľudmila : K histórii chirurgickej kliniky Lekárskej fakulty Slovenskej univerzity v Bratislave počas vojnových rokov (1941-1945). In: Medzinárodné sympózium k dejinám medicíny a farmácie. Br., Slovenská lekárska spoločnosť 1994, s. 37-38. Rés. angl.
Bratislava;

MFN 9963 (8/40)
Sedláčková, Eulália - Satko, I. : Vznik a začiatky zubnej kliniky na Lekárskej fakulte UK. In: Medzinárodné sympózium k dejinám medicíny a farmácie. Br., Slovenská lekárska spoločnosť 1994, s. 177-178. Rés. angl.
zubná klinika;

MFN 10201 (9/40)
Štvrťstoročie oddelenia klinickej epidemiológie Ústavu tuberkulózy a respiračných chorôb v Bratislave - Podunajských Biskupiciach. In: Medzinárodné sympózium k dejinám medicíny a farmácie. Br., Slovenská lekárska spoločnosť 1994, s. 125-126. Rés. angl.
Bratislava-Podunajské Biskupice; Podunajské Biskupice-Bratislava;

MFN 10694 (10/40)
Buchvald, Jozef - Tichý, Miloš - Ozorovský, Vojtech : K histórii vzniku a vývoja Dermatoveneralogickej kliniky v Bratislave. BLL 96, 1995, č. 3, s. 173-174.[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: