DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 604 (1/12)
Žilák, Ján : Bansko-hutnícke podnikanie v Malohonte v druhej polovici 18. a začiatkom 19. storočia. VlŠtG 7, 1989, s. 81-104. Rés. rus., nem., maď. [Rimavská Baňa, Hnúšťa, Klenovec, Kokava]
Malohont; Rimavská Baňa; Hnúšťa; Klenovec [okres Rimavská Sobota]; okres: Rimavská Sobota; Kokava [región];

MFN 817 (2/12)
Csörnöková, Monika - Brndiarová, Ivana : Miestopis obce Klenovec v rokoch 1918-1933. OG 21, 1990, č. 4, s. 194-198.
miestopis; Klenovec [okres Rimavská Sobota]; okres: Rimavská Sobota;

MFN 4801 (3/12)
Mertuš, Juraj : Spôsob života klenovských uhliarov v druhej polovici 20. storočia. ZbSNM 86-Etnografia 33, 1992, s. 192-203. Rés. angl. Asi chyba, malo by byť v prvej polovici 20. st. - súdiac podľa obsahu.
Klenovec [okres Rimavská Sobota]; okres: Rimavská Sobota;

MFN 6835 (4/12)
Koncošová-Csörnöková, Monika : Obyvateľstvo Klenovca v rokoch 1918-1938. OGM 24, 1993, č. 2, s. 93-95.
Klenovec [okres Rimavská Sobota]; okres: Rimavská Sobota;

MFN 7437 (5/12)
Petráš, Milan : Klenovské syrce. SlNár 41, 1993, č. 3, s. 338-347.
Klenovec [okres Rimavská Sobota]; okres: Rimavská Sobota;

MFN 13174 (6/12)
Gemerský osvietenec. Pásmo o živote a diele L.Batolomeidesa inscenované 12. novembra 1994 na slávnostnej akadémii v Klenovci. [Zost.]: Molitoris, Július. OGM 25, [1996], č. 1, s. 42-45.
Klenovec [okres Rimavská Sobota]; okres: Rimavská Sobota; Bartolomeides Ladislav [1754-1825];

MFN 16345 (7/12)
Pamätnica prvej päťdesiatky návratu Novoklenovčanov. [Zost.]: Turis, Ján. Nový Klenovec, Záumové združenie Novoklenovčanov 1997. 23 s.
obce, Slovensko; Nový Klenovec;

MFN 28482 (8/12)
Londáková, Elena : Mináč Vladimír, spisovateľ, komunistický funkcionár, 10. 8. 1922, Klenovec, okr. Rimavská Sobota - 25. 10. 1996, Bratislava. In: Aktéri jednej éry na Slovensku 1948:1989. [Nap.]: Pešek, Jan a kol. Prešov, Vyd. Michala Vaška 2003, s. 230-232, fot. [Klenovec, okr. Rimavská Sobota - Bratislava]
komunistickí politici; politici komunistickí; politici slovenskí; Československo; spisovatelia slovenskí; Mináč Vladimír [1922-1996];

MFN 30618 (9/12)
Klein, Bohuš : Regionálny historik Ladislav Bohuslav Bartolomeides (1754-1825). (K 250. výročiu narodenia.) Historický zborník 14, 2004, č. 1, s. 233-235, fot. [Klenovec, 16. 11. 1754 - Ochtiná, 18. 4. 1829. Evanjelický farár a regionálny historik.]
Regionalizmus; Historici regionálni; Bartolomeides Ladislav Bohuslav [1754-1825];

Zdrojový dokument (Historický zborník)

MFN 35336 (10/12)
Sokolovský, Leon : Armáles Klenovca z roku 1853. In: Erbové listiny = Patents of Arms. Martin, Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť 2006, s. 81-88, obr. Rés. angl. s. 216 The Patent of Arms of Klenovec from 1853.
1853; armálesy; heraldika; Klenovec [okres Rimavská Sobota]; okres: Rimavská Sobota;

Zdrojový dokument (Erbové listiny = Patents of Arms.)


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: