DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 2131 (1/3)
A Justh család levéltára 1274-1525. [Vyd.]: Borsa, Iván. Bp., Akadémiai Kiadó 1991. 322 s., reg. Rec.: Marsina Richard, SlArchiv 27, 1992, č. 2, s. 121-122.
Justh [rod];

MFN 41142 (2/3)
Zvedelová, Kristína : Charakteristika novovekých sídel strednej šľachty v Turci. Na príklade stavieb rodu Justh z Necpál. In: Zemianstvo na Slovensku v novoveku. Časť 2. Martin, Slovenská národná knižnica 2009, s. 299-332, fot., obr. Rés. angl. a nem. s. 314 Charakteristik der neuzeitlichen Wohnsiedlungen des mittleren Adels in Turiec auf Beispiel der Bauwerke der Familie Just aus Necpaly.
rody; šľachta; Justh [rod];

Zdrojový dokument (Zemianstvo na Slovensku v novoveku. Časť 2.)

MFN 47202 (3/3)
Demmel, József : Príbeh jedného hlavybôľu. Jozef Justh a martinské memorandum. Forum historiae [online] 7, 2013, č. 2 [Slovenské politické myslenie 1848 - 1914] [cit. 2014-4-22], s. 34-47, dostupné na internete: http://www.forumhistoriae.sk/documents/10180/191412/demmel.pdf. Rés. angl. A Story of One's Headache. Jozef Justh and the Martin Memorandum. Ed. Slovenské politické myslenie 1848 - 1914.
memorandum; politika; 1809-1879; Justh Jozef [1809-1879];

Zdrojový dokument (Forum historiae [online])

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: