DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 68 (1/18)
A Nógrád megye képe a XVIII. század végén. A II. József-féle országleírás és népszámlálás föbb adatai. [Obraz Novohradskej župy na konci XVIII. storočia. Opis krajiny a dôležitejšie údaje sčítania ľudu za Jozefa II.] [Zost.]: Eperjessy, Kálmán - Schneider, Miklós. Salgótarján, A Nógrád megyei Levéltár 1977. 92 s., obr. príl. Reg.
Novohrad [župa]; Jozef II. [1741-1790];

MFN 840 (2/18)
Čičaj, Viliam : Jozef II. a Uhorsko. VlČ 39, 1990, s. 157-162.
Jozef II. [1741-1790];

MFN 966 (3/18)
Francová, Zuzana : Výtvarné umenie Bratislavy v dobe vlády Márie Terézie a Jozefa II. VlČ 39, 1990, s. 176-182.
Mária Terézia [1717-1780]; Jozef II. [1741-1790];

MFN 1080 (4/18)
Hlinka, Jozef : Mincovníctvo Márie Terézie a Jozefa II. VlČ 39, 1990, s. 168-171.
Mária Terézia [1717-1780]; Jozef II. [1741-1790];

MFN 4601 (5/18)
Krasovský, Ivan [krasovs'kyj Ivan] : Prizvyšča galyc'kych lemkiv za Josyfins'koju metrykoju 1785-1788 rr. [Priezviská haličských Lemkov podľa Jozefínskej matriky rokov 1785-1788.] Naukovyj zbirnyk 18, 1992, s. 164-180. Rés. slov., rus., nem.
Jozef II. [1741-1790];

MFN 12180 (6/18)
Sedlák, František : Rušenie kláštorov za Márie Terézie a Jozefa II. [Aufhebung der Klöster unter Maria Theresia und Josef II.] SlArchiv 30, 1995, č. 2, s. 171-182.
Mária Terézia [1717-1780]; Jozef II. [1741-1790];

MFN 14695 (7/18)
Uhlíř, Dušan : Habsburgovci na uhorskom tróne. Časť 11. Jozef II. - kráľ v klobúku. HR 7, 1996, č. 1, s. 11-12.
Jozef II. [1741-1790]; Habsburg [rod];

MFN 15875 (8/18)
Kowalská, Eva : Schulreform als Mittel der Kirchenpolitik in der Habsburgermonarchie unter Maria Theresia und Joseph II. In: Europa in der Frühen Neuzeit. Festschrift für Günter Mühlpfordt. Band 3. Aufbruch zur Moderne. [Hrsg.]: Donnert, E. Weimar - Köln - Wien, Böhlau Verlag 1997, s. 625-630.
školská reforma; cirkevná politika; Habsburská monarchia; Habsburská monarchia; Mária Terézia [1717-1780]; Jozef II. [1741-1790];

MFN 17764 (9/18)
Heindl, Waltraud : Reform und Modernisierung unter Maria-Theresia und Joseph II. Reforma a modernizácia v čase panovania Márie Terézie a Jozefa II. In: Die Maria-Theresianischen und Josephinischen Reformen und ihre Bedeutung für die Entwicklung der Slowakei. Tereziánske a jozefínske reformy a ich význam pre rozvoj Slovenska. Br., Stimul 1998, s. 7-30. [Dvojjazyčne.]
Mária Terézia [1717-1780]; Jozef II. [1741-1790];

MFN 20105 (10/18)
Kulcsár, Krisztina : Második József "udvari" utazása, 1764. LK 70, 1999, č. 1-2, s. 39-77. Študijná cesta Jozefa II. po stredoslovenských banských mestách.
banské mestá; mestá banské; Jozef II. [1741-1790];


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: