DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 3412 (1/1)
Šalkovský, Peter - Roth, Peter : Výsledky zisťovacieho výskumu v Hontianskych Moravciach. Študijné zvesti AÚ SAV 27, 1991, s. 93-113. Rés. angl.
Hontianske Moravce;

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: