DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 629 (1/91)
Andrej Hlinka. Ružomberok 1990. 23:55 Mimoriadny magazín. [Úvod]: Magdolenová, Anna. Ružomberok [1990]. Nestr. Obr. publ.
Hlinka Andrej [1864-1938];

MFN 684 (2/91)
Bartlová, Alena : Hlinkova cesta do Paríža. Príčiny zmeny postojov vodcu SĽS. HR 1, 1990, č. 4, s. 31-32.
Hlinka Andrej [1864-1938];

MFN 1021 (3/91)
Greguš, Peter : Kto bol Andrej Hlinka? LT 3, 1990, č. 34, s. 10.
Hlinka Andrej [1864-1938];

MFN 1077 (4/91)
Hlinka, Andrej : Andrej Hlinka národu. [Do tlače upr.]: Repka, Vlado. Br., Avízo concept team pre Štúrovu spoločnosť v Bratislave 1990. 28 s.
Hlinka Andrej [1864-1938];

MFN 2148 (5/91)
Andrej Hlinka a jeho miesto v slovenských dejinách. Zborník prednášok z vedeckého sympózia. Bratislava 20. 9. 1991. [Zost.]: Bielik, František - Borovský, Štefan. Bratislava, DaVel pre Mestský úrad v Ružomberku 1991. 161 s.
    [Z obsahu]: TONDRA, František: Boh nezabúda na svoj ľud, s. 7-8; HELKO, Julián: Zostaneme verní odkazu, s. 9; MAGDOLENOVÁ, Anna: Andrej Hlinka pokračovateľ slovenských národných snáh, s. 10-25; BAGIN, Anton: Spor kňaza Andreja Hlinku s bisk. Mons. Alexandrom Párvym, s. 26-41; KOVÁČ, Dušan, Politická dráha Andreja Hlinku do roku 1918, s. 42-56; JANOTA, Dušan M.: Slováci do štátu Česko-slovenského a Andrej Hlinka, s. 57-67; DEÁK, Ladislav: Cesta Andreja Hlinku do Paríža roku 1919, s. 68-84; BIELIK, František: Americkí Slováci a Andrej Hlinka, s. 85-103; GRÉBERT, Arvéd L.: Andrej Hlinka a Židia, s. 104-107; KRUŽLIAK, Imrich: Hlinkov vplyv na slovenské študentské hnutie, s. 108-123: BOROVSKÝ, Štefan: Andrej Hlinka ako novinár a redaktor, s. 124-133; HLINKA, Jozef: Slovenské medailérske a platobné pamiatky na Andreja Hlinku, s. 134-146; ANDRIČ, Josip: Andrej Hlinka a Chorváti, s. 147-150; DÚHA, Alojz: Rekonštrukcia mauzólea Andreja Hlinku v Ružomberku, s. 151-154.
politici slovenskí; Hlinka Andrej [1864-1938];

MFN 2149 (6/91)
Andrej Hlinka v slove a obraze. Zborník článkov a fotografií, ktorý na uctenie Hlinkovej pamiatky do tlače začal zbierať Ján Mešťančík. [Zost.]: Kirschbaum, Jozef M. - Fuga, František. Toronto - Ružomberok, Zahraničná Matica slovenská 1991. 349 s., obr. príl.
    [Z obsahu]: BRÁZDA, Andrej: Na cestu, s. 5-6; KIRSCHBAUM, Jozef: Úvodom, s. 7-13; TISO, Jozef: Idea, ktorá vyniesla Hlinku na vrchol, s. 14-16; POLAKOVIČ, Štefan: A. Hlinka v perspektíve našich dejín, s. 17-23; BENIAK, Valentín: Hlinkov pochod, s. 23-24; ĎURICA, Milan S.: Priekopník sociálne spravodlivosti, s. 25-33; VNUK, František: A.Hlinka a mladé slovenské pokolenie, s. 34-36; FUGA, František J.: Moje záväzky k Hlinkovi, s. 37-41; ZVONICKÝ, Gorazd: Zemplín Hlinkovi, s. 42-43; MACEK, Alojz: Bez mládeže my nikdy..., s. 44-48; MEDERLY, Karol: Hlinka a tlač, s. 49-52; RUDINSKÝ, Jozef: Andrej Hlinka na mierovej konferencii, s. 53-60; BOR, Ján E.: Večne živý v národe, s. 61-69; MIKUŠ, Jozef A.: Pribinove oslavy, s. 70-73; KANDRA, Ľudovít: Andrej Hlinka a evanjelici, s. 74-80; ŽARNOV, Andrej: Černová, s. 114; SIDOR, Karol: Život Andreja Hlinku do r. 1926, s. 115-141; BEŠEŇOVSKÝ, Ľudo: Modlitba, s. 142; VNUK, František: Andrej Hlinka po r. 1926, s. 143-174; ORLOV, Ignác Grebáč: I klesol orol..., s. 175-176; JANKOVSKÝ, Marián: Bol viac než prorok, s. 209-212; PAUČO, Jozef: Vladko Maček o Hlinkovi, s. 213-217; KIRSCHBAUM, Jozef: Pittsburská dohoda, s. 218-225; GAŠPAR, Tido J.: Je reč o Andrejovi Hlinkovi, s. 226-118; KOVAČIČ, Štefan: Prečo ho komunisti nenávideli, s. 229-231; ZÚBEK, Teodorik J.: Okoličiansky odpust, s. 232-235; BAJAN, Pavol S.J.: Hrsť spomienok, s. 236-243: Andrej Hlinka v Amerike, s. 244-247; HREHA, Štefan: Hlinka a Slováci v Kanade, s. 248-258; GEJDURA, Štefan: V zátiší Hlinkovho ovzdušia, s. 259-262; ČULEN, Konštantín: Keď chcel ísť Hlinka do Ameriky , s. 263-267; TOMKO, Vladimír: Moje spomienky na preláta, s. 268-272; KIRSCHBAUM, Jozef M.: A. Hlinka and his role in Slovak History, s. 289-300; PIUS XI: Milovanému synovi, s. 301-302; BEŠEŇOVSKÝ, Ľudo: Spomienky, s. 303-311; KYSUCKÝ, I.S.: Spomienky na Hlinku, s. 312-314; Posledné posolstvo americkým Slovákom, s. 315-319; OKÁĽ, Ján: Andrej Hlinka a tri oštiepky, s. 320-324; STOLÁRIK, Imrich: Tak pozerali na Hlinku iní, s. 325-326; JANKOVIČ, Ladislav: Zo spomienok, s. 327-333; PIAČEK, Kornel: Hlinkov duch medzi nami v Kanade, s. 334-338; ČULEN, Konštantín: Posledné posedenie, s. 339-344; FILO, Emanuel: Spomienky lekára, s. 345-349.
Zemplín; Černová-Ružomberok; Ružomberok-Černová; Hlinka Andrej [1864-1938]; Mešťančík Ján;

MFN 2193 (7/91)
Bartlová, Alena : Andrej Hlinka. [Úvod nap.]: Borovský, Štefan. Br., Obzor 1991. 116 s.
OHLASY: anot.: J.R., Životopis Andreja Hlinku, HR 2, 1991, č. 10, s. 29; anot.: Augustín Milan, LT 4, 1991, č. 45, s. 4; anot.: Letz Róbert, Knižná revue 2, 1992, č. 4, s. 7; anot.: Národná obroda 2, 14.11.1991, č. 267, s. 13; anot.: Tomaszewski Jerzy, Studia z dziejov Rosiji i Europy srodkowo-wschodniej 28, 1993, s. 169-170.
politici slovenskí; Hlinka Andrej [1864-1938];

MFN 2295 (8/91)
Churý, Slavko : Dokumenty o Andrejovi Hlinkovi do roku 1918 v Štátnom oblastnom archíve v Bytči. SlPř 77, 1991, s. 56-61.
Bytča; Hlinka Andrej [1864-1938];

MFN 2585 (9/91)
Hlinka, Andrej : Zápisky z Mírova. Podľa vydania Karola Sidora z roku 1941. [Ed. upr. a dopl.]: Baranovič, Štefan. 2. vyd. Br., Andrej pre Spoločnosť Andreja Hlinku 1991. 116 s.
Hlinka Andrej [1864-1938];

MFN 2890 (10/91)
Kuniak, Juraj : Pán Černovský rozpráva o histórii Slovákov a Andrejovi Hlinkovi. [Doslov nap.]: Magdolenová, Anna. 2. rozš. vyd. Banská Bystrica, AGENS 1991. 79 s.
1907; Černovská tragédia; tragédia černovská; Černová-Ružomberok; Ružomberok-Černová; Hlinka Andrej [1864-1938];


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: