DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 31385 (1/2)
Schvarc, Michal : Heimatschutz - medzi realitou a ilúziou (organizácia a formovanie nemeckej domobrany). In: Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov. Zv. 3. Trnava, Katedra histórie FF UCM 2004, s. 301-325.
Vzťahy slovensko-nemecké; Vzťahy nemecko-slovenské; SNP; Slovenské národné povstanie; Heimatschutz; Domobrana nemecká;

Zdrojový dokument (Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov. Zv. 3.)

MFN 40716 (2/2)
Schvarc, Michal : Heimatschutz - medzi realitou a ilúziou. Organizácia a formovanie nemeckej Domobrany. In: Slovenské národné povstanie 1944 súčasť európskej antifašistickej rezistencie v rokoch druhej svetovej vojny. Br., Ústav politických vied SAV - Veda, vydavateľstvo SAV 2009, s. 203-222.
vojenstvo; domobrana; Heimatschutz;

Zdrojový dokument (Slovenské národné povstanie 1944 súčasť európskej antifašistickej rezistencie v rokoch druhej svetovej vojny.)

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: